min

Tags in dit artikel

, , , ,

Per 1 juli wordt de Wet op de omzetbelasting 1968 aangepast aan de elektronische levering van bijvoorbeeld software. Het kabinet heeft daartoe vorige week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanpassing van de Wet op de omzetbelasting komt neer op het het omzetten van de Europese e-commercerichtlijn in nationale wetgeving. Als gevolg van de nieuwe regeling zullen elektronisch geleverde diensten met ingang van 1 juli 2003 worden belast in het land van consumptie en niet – zoals thans veelal het geval is – in het land van herkomst.

De huidige regeling is volgens het kabinet ontoereikend om elektronische diensten die binnen de Europese Unie worden gebruikt op een eenduidige wijze te belasten. Dit werkt concurrentievervalsing in de hand. Momenteel wordt in de Europese Unie immers de invoer van elektronische diensten niet belast met BTW en de uitvoer ervan wel. Om aan
deze ongelijkheid een einde te maken heeft de Europese Commissie in juni 2000 een eerste voorstel gedaan om de Zesde BTW-richtlijn te wijzigen. Dit voorstel heeft met de nodige aanpassingen en verfijningen uiteindelijk geleid tot de op 7 mei 2002 aangenomen richtlijn.