2min Devices

De BlackBerry niet welkom in Amerika

Een Amerikaanse rechtbank heeft gisteren het Canadese bedrijf Research In Motion (RIM) verboden om zijn populaire BlackBerry e-mail apparaatje in de Verenigde Staten te verkopen. Het rechterlijke bevel wordt echter pas van kracht nadat de zaak in hoger beroep is geweest. De uitspraak van de rechter markeert het einde van het eerste hoofdstuk in de bittere juridische strijd tussen RIM en het Amerikaanse bedrijf NTP. Vorig jaar klaagde NTP RIM succesvol aan wegens patentinbreuk. Eind mei 2003 oordeelde de rechter dat NTP recht heeft op een schadevergoeding van 53,7 miljoen dollar. RIM moet bovendien een percentage van de verkoop opbrengst reserveren voor eventuele toekomstige claims. De Canadese onderneming heeft echter hoger beroep aangekondigd.

De BlackBerry niet welkom in Amerika

NTP stapte vervolgens naar de rechter om te voorkomen dat RIM zijn BlackBerry apparaatje in de VS op de markt zou brengen. Ook deze zaak lijkt nu in het voordeel van NTP te zijn beslecht. Al heeft RIM ook dit keer hoger beroep aangetekend. In afwachting van het hoger beroep kan RIM doorgaan met zijn activiteiten in de Verenigde Staten. De juridische strijd tussen RIM en NTP loopt al sinds november 2001. NTP beschuldigt RIM van inbreuk op een achttal patenten.De patenten hebben betrekking op het gebruik van draadloze radiofrequenties in elektronische mailsystemen.