Volgende maand brengt Microsoft een nieuwe Windows-versie uit zonder Windows Media Player.
In eerste instantie is deze enkel beschikbaar voor wederverkopers. Consumenten zullen moeten wachten tot februari voor hun versie van Windows zonder mediaspeler.

Dit is het gevolg van de strafmaatregelen van de Europese Commissie wegens overtreden van de mededingingsbepalingen die gelden in Europa.
Het bedrijf is in beroep gegaan en hoopte dat gedurende de looptijd van dat beroep de strafmaatregelen opgeschort zouden worden.
Deze hoop werd gisteren definitief in de grond geboord door rechter Bo Vesterdorff van het Hof van Eerste Aanleg.

Intussentijd zal Microsoft de bepalingen uit het vonnis van de Europese Commissie nauwgezet naleven.
Het is wel nog onduidelijk hoe Microsoft concurrenten inzage zal geven in bepaalde delen van de broncode van Windows, één van de andere strafmaatregelen die het bedrijf opgelegd kreeg.