In zijn meest recente Mobile Visual Networking Index (VNI)-onderzoek constateert Cisco dat de komende vier jaar het mobiele dataverkeer extreem gaat toenemen. Ook het aantal mobiele eindgebruikers en met het internet verbonden mobiele devices blijft maar groeien.

In zijn jaarlijkse onderzoek naar de staat van het mondiale mobiele dataverkeer, strategisch gepresenteerd in aanloop naar de jaarlijkse hoogmis van de mobiele industrie tijdens het Mobile World Congress in Barcelona volgende week, constateert Cisco dat in de periode tussen 2017 en 2022 het mobiele dataverkeer zeer sterk is toegenomen en blijft groeien.

Sterke groei mondiaal dataverkeer

Tegen 2022 komt het jaarlijkse mondiale mobiele dataverkeer jaarlijks uit op bijna een zettabyte, Meer concreet ongeveer jaarlijks 930 exabytes. In vergelijking met tien jaar eerder, in 2012, is dit maar liefst 113 keer zoveel. In 2022 zal mobile dataverkeer 20 procent van het totale mondiale dataverkeer uitmaken.

De belangrijkste reden voor de toename van het mobiele dataverkeer is onder meer dat consumenten en zakelijke gebruikers steeds makkelijker toegang krijgen tot mobiele netwerken. In 2017 waren er mondiaal twee miljard mobiele gebruikers, tegen 2022 zal dit zijn toegenomen tot 5,5 miljard. Vergeleken met de totale wereldbevolking heft dan 71 procent toegang tot mobiele netwerken.

Toename devices en IoT-verbindingen

Daarnaast is ook het aantal mobiele devices flink toegenomen. In 2017 waren er nog in totaal negen miljard mobiele devices en IoT-verbindingen met mobiele netwerken verbonden, tegen 2022 is dit toegenomen tot 12 miljard devices en verbindingen.

Meer precies zullen mobiele netwerken in 2022 in totaal acht miljard mobiele devices ondersteunen en vier miljard IoT-verbindingen, aldus Cisco.

Meer investeringen in netwerken

De onderzoekers concluderen verder dat mobiele operators steeds meer in hun netwerken investeren. Vooral om de performance van hun netwerken te verbeteren. Deze ontwikkeling leidt ertoe, zo gaat het rapport verder, dat wereldwijd de ook de snelheden van de netwerken gaan toenemen. In de onderzochte periode tussen 2017 en 2022 gaat de gemiddelde mobiele snelheid verdriedubbelen, van gemiddeld 8,6 Mbps in 2017 naar 28,5 Mbps in 2022.

Wel plaatsen de onderzoekers van Cisco hierbij nog de kanttekening dat deze verbetering regionaal nog kan verschillen. Dit komt doordat sommige wereldregio’s sneller zijn met het uitrollen van 5G-netwerken die meer snelheid moeten brengen. Deze regio’s lopen dan vooruit op de andere.

Ontwikkelingen rondom 5G

De onderzoekers verwachten dat 5G tegen 2022 ongeveer 3 procent van het complete aantal mondiale mobiele verbindingen zal uitmaken. Er zijn dan ongeveer 422 miljoen devices en M2M-verbindingen via deze laatste mobiele technologie verbonden. De experts verwachten dat ongeveer 12 procent van het mobiele dataverkeer via 5G verloopt.