TOPDesk biedt een gespreksplatform voor klanten en medewerkers van TOPDesk. Het heeft tot nu toe al 400 aanmeldingen gehad.

TOPDesk is een bedrijf dat gespecialiseerd is in ondersteuning tussen klant en medewerker. Het bedrijf ontwikkelt hier dan ook allerlei software voor. TOPDesk heeft de software eind vorige maand uitgebracht, tot nu toe hebben ongeveer 400 mensen zich aangemeld om de software te testen en een serieuze duit in het zakje te willen doen. Elke dag dat het bestaat komen er ongeveer zestig leden bij. TOPDesk heeft het stuk software overigens uitgebracht op het "TOPdesk Symposium".

"Steeds vaker zie je dat klanten en producenten opener met elkaar in gesprek zijn en nauwer samenwerken. Met de community komen we tegemoet aan de wens van klanten om op een informele manier met elkaar en met TOPdesk als organisatie te praten", aldus Wolter Smit, algemeen directeur van TOPdesk.

TOPDesk blijft haar best doen om zoveel mogelijk leden te werven voor haar community. Bekijken en aamelden kan je hier doen. Het uiteindelijke doel is om een goede gezellige community te maken om alles wat met TOPDesk te maken heeft, te bespreken.