Hoewel veel organisaties hard werken aan digitalisering, gaat dat bij lang niet ieder bedrijf even vlot. Drie op de tien Nederlandse werknemers vindt dan ook dat de organisatie waar ze voor werken achterloopt als het gaat om digitalisering en automatisering.

Zeker onder hoogopgeleiden en medewerkers onder de veertig jaar zijn er mensen die vinden dat hun bedrijf niet voldoende gedigitaliseerd of geautomatiseerd is, blijkt uit onderzoek Panelwizard in opdracht van AFAS Software onder 1.100 werkende Nederlanders. Het gaat om respectievelijk 32 en 35 procent van de werknemers in deze groepen.

De klachten over onvoldoende digitalisering of automatisering komen met name uit het onderwijs, openbaar bestuur, energie en groot- en detailhandel.

Lagere productiviteit

Een andere veelgehoorde klacht is dat er te veel verschillende systemen en programma’s worden gebruikt. Twee op de vijf ondervraagden deelt deze mening. 

De helft van de hoogopgeleiden vindt dat er te veel systemen en programma’s gebruikt worden om hun werk goed uit te voeren. Deze klacht wordt in de financiële sector en het openbaar bestuur met 60 procent het vaakst gedeeld.

Dit zorgt er ook voor dat werknemers minder productief zijn, blijkt uit het onderzoek. 66 procent van de respondenten zegt weleens minder productief te zijn dan ze willen door al die verschillende systemen. Bij twaalf procent leidde dit bovendien tot het verlies van belangrijke digitale bestanden.

Derde wil bijscholing

De werknemers willen zelf in ieder geval vaak wel bijleren over IT. Een derde van de werknemers zegt hier bijscholing over te willen. Hoeveel mensen er bijgeschoold willen worden, verschilt nauwelijks per leeftijdsgroep. Wel is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Onder mannen wil 37 procent bijgeschoold worden tegenover 27 procent van de vrouwen.

“Het werken met minder systemen is geen doel op zich; software moet vooral het leven van medewerkers makkelijker maken, niet drukker of frustrerender. We zien dat er nog te vaak wordt gedacht vanuit de taak, in plaats vanuit de gebruiker. En dat gaat ten koste van het werkplezier”, concludeert Mohamed Amri, Productmanager bij AFAS.