1 min

Tags in dit artikel

, ,

Microsoft heeft bekend gemaakt dat de broncode van het .Net-framework openbaar gemaakt zal worden. Software ontwikkelaars kunnen zo hun eigen software erop aanpassen en kunnen fouten melden.

Met het openbaar maken van de broncode hebben ontwikkelaars de mogelijkheid gekregen om volledig inzicht te krijgen in de werkwijze van een gedeelte van het systeem. De broncode mag worden bekeken maar niet aangepast of verspreid. De .Net-architectuurbronverzamelingen zullen via een standalone install verkrijgbaar zijn en leesbaar in elke tekstverwerker.

Microsoft ziet dit als het selectief openheid van zaken geven wat betreft de broncode. Gebruikers kunnen de code als tekstbestand bekijken, maar kunnen het niet kopiëren of bewerken. De bedoeling is ook dat ontwikkelaars fouten doorgeven aan Microsoft via een feedback systeem.

Het initiatief maakt het mogelijk van de volgende .Net-technologiën de broncodes en broncomponenten te bekijken: Net Base Class Libraries, ASP.Net, Windows Forms, ADO.NET, XML en Windows Presentation Foundation. Later zullen Windows Communication Foundation, Windows Workflow en LINQ volgen. Microsoft heeft ook bekend gemaakt voor het aankomende Visual Studio 2008 de .Net-code vrij te geven.

Volledige open source is het motto van de analisten. Zij vinden deze stap ouderwets en niet passend. Ook vinden ze het eigenlijk te laat en niet baanbrekend genoeg. In de blogwereld is deze stap juist wel met open armen ontvangen en hoopt men dat dit de eerste stap is naar volledige open source van Microsoft.