Thuiswerken heeft een grote invloed op de balans tussen werk en privé. Dit constateert Atlassian in een recent onderzoek naar thuiswerken in de huidige pandemie.

Het internationale onderzoek vond plaats op basis van analytics-gegevens uit de Atlassian-tools Jira, Confluence en Bitbucket. Hierbij werd vooral gekeken naar user interface interactie. Dit om gegevens van bepaalde scripts op andere systeemautomatisering eruit te kunnen halen. Activiteiten die werden onderzocht, waren onder meer het maken van documenten of het leveren van commentaar op code review. Ook werd de eerste en laatste gebruikersactiviteit geregistreerd om zo een ‘werkdag’ te kunnen bepalen.

Tijd werk en privé loopt in elkaar over

Uit het onderzoek komt onmiskenbaar naar voren dat door thuiswerken de normale werkdag van 9 tot 5 volledig is vervaagd. Vaak werd tijdens thuiswerken in de afgelopen periode langer gewerkt dan deze ‘normale’ werkuren. De extra gewerkte tijd kon variëren van een half uur extra tot meer dan drie kwartier extra werktijd.  Meer opvallend werd geconstateerd dat er gedurende het thuiswerken in de COVID-19-periode minder tijdens de normale werkuren werd gewerkt en meer daarbuiten.

De onderzoekers constateren hieruit dus dat werk en privé steeds meer in elkaar overlopen. Volgens Atlassian kan dit op de langere termijn voor medewerkers problemen opleveren en de kans op een burn-out vergroten.

Te ondernemen actie

Werkgevers en medewerkers moeten daarom een manier gaan vinden om de balans tussen werk en privé te herstellen, vinden de onderzoekers. Voorbeelden die zij hiervoor geven, zijn onder meer het sturen van reminders dat de werkdag voorbij is, of het automatisch stilzetten van notificaties op smartphones na een bepaald tijdstip.

Ook moeten managers vaker hun medewerkers navragen over hoe zij zich voelen en ook met hen over andere zaken praten dan alleen maar over werk. Bovendien moeten zij hun medewerker stimuleren om die reminders in acht te nemen.