min

Tags in dit artikel

, ,

Enkele dagen geleden bracht Apple de Software Development Kit voor de iPhone naar buiten. Hiermee wordt het mogelijk om third-party-software te installeren op de iPhone, hierdoor zouden er veel applicaties bruikbaar worden op de iPhone.

Apple stelt echter hoge eisen aan deze software. In de gebruiksovereenkomst, die getekend moet worden voor er applicaties voor de iPhone ontwikkeld mogen worden, worden namelijk de grote concurrenten buitengesloten.

Sun had al plannen om een versie van Java te ontwikkelen voor de iPhone. Tevens waren er plannen om browsers, zoals Opera en Firefox, beschikbaar te maken. Ook voor VoIP-software gelden strenge regels. Het is volgens de gebruiksovereenkomst namelijk verboden om applicaties te maken die zelf andere code uitvoert.

Met deze zeer specifieke gebruiksovereenkomst verplicht Apple gebruikers om Safari als webbrowser te gebruiken, aldus critici. Waarschijnlijk wordt Java verboden omdat gebruikers anders buiten iTunes om aangeboden software kunnen gebruiken. Ook wordt het alleen mogelijk om VoIP-software te gebruiken die alleen via een draadloze internet-verbinding werkt. Hierdoor kan het AT&T-netwerk niet misbruikt worden voor VoIP-gesprekken.

Eric Klein, topman bij Sun die zelf enkele jaren voor Apple gewerkt heeft, geeft als reactie: "Er zijn wat vragen gerezen over de juridische mogelijkheden voor Java op de iPhone. Die laat ik aan een ander forum, maar ik wil Java graag snel op de iPhone brengen."