1 min

Tags in dit artikel

,

Apple heeft MacBook Air-gebruikers deze week van een software-update voor de ultra-dunne notebook voorzien. De update richt zich op het System Management Control (SMC) en moet onder andere problemen met spontane vastlopers oplossen.

De interne fan, welke de laptop koelt en ervoor zorgt dat vitale onderdelen niet oververhit raken, presteert volgens reacties van zogenaamde ‘early adopters’ buitengewoon slecht waardoor spontane vastlopers optreden wanneer de processor intensief belast wordt.

In dat geval stijgt de temperatuur van de Air naar abnormale hoogtes, hetgeen ervoor zorgt dat één van de twee cores zichzelf uitschakelt. Hierdoor wordt de overgebleven core geacht alles op zich te nemen, wat in het uiterste geval vastlopers tot gevolg heeft. Volgens de MacBook Air-gebruikers duidt alles op oververhitting.

Gebruikers weten verder te melden dat het vooral problemen oplevert in landen met een warmer klimaat. Daar werken de omgevingstemperaturen als een versterking van het reeds bestaande probleem. Hoewel de software-update de problemen op zou moeten lossen, klagen nog steeds veel Air-gebruikers dat na installatie van de update de problemen niet zijn opgelost. Enkelen van hen melden zelfs dat het onmogelijk is om de update te installeren omdat de update al geïnstalleerd zou zijn. Ook voor hun zijn de problemen nog niet opgelost.