1 min Devices

Belgisch onderzoek: ‘GSM-straling toch gevaarlijk’

Uit een onderzoek, waar de Belgische wetenschapper Dirk Adang van het UCL enige jaren geleden mee begon, is gebleken dat gsm-straling op lange termijn voor een grote stijging van het aantal sterfgevallen zou kunnen zorgen.

Belgisch onderzoek: ‘GSM-straling toch gevaarlijk’Dirk Adang begon zijn onderzoek enige jaren geleden. In dit onderzoek stelde hij een groep ratten voortdurend bloot aan verschillende doseringen elektromagnetische straling.

Jaren later bleek dat de sterftegraad bij ratten, die aan de stralingen blootstonden, dubbel zo hoog was als bij ratten die geen straling ondergingen. Ook werden bij de meeste van de vroeg gestorven ratten, na autopsie, een tumor aangetroffen

Omdat ratten en mensen 90 procent van het genetisch erfgoed gemeen hebben is het voorstelbaar dat mensen hier ook last van kunnen krijgen. Dit zou betekenen dat mobiele telefoons, zendmasten en draadloze internetmodems een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. Maar volgens Adang moeten we nog tot tenminste 2015 wachten om hier meer concrete gegevens over te verkrijgen.

Bron:Gazet van Antwerpen