min

Tags in dit artikel

, , ,

De Wageningen Universiteit is afgelopen zomer een tweede onderzoek gestart naar de schadelijkheid van WiFi-straling op bomen. De eerste studie leverde volgens de onderzoekers onvoldoende data op om harde conclusies te trekken.

Reden voor het onderzoek is de groeiafwijking van enkele bomen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze vertoonden opmerkelijke gezwelachtige bastknobbels, scheuren en bloedingen die bomenexperts niet konden verklaren. Een ambtenaar verdiepte zich in deze zaak en ontdekte dat deze groeiafwijking mogelijk veroorzaakt zou kunnen worden door de elektromagnetische straling van WiFi-punten. Daarop benaderde de gemeente de Wageningen Universiteit om onderzoek te verrichten in hoeverre WiFi invloed zou kunnen hebben op de algemene welgesteldheid van bomen.

Bij essen bleek dat langdurige blootstelling aan WiFi-straling de bladeren deed verkleuren en afsterven. Hoewel eenzelfde constatering werd gedaan bij andere boomsoorten en meerdere stralingsbronnen, vonden de onderzoekers dit onvoldoende bewijs om harde conclusies te trekken. Om een nieuw onderzoek te kunnen financieren, presenteerde de universiteit zijn onderzoeksbevingen op een conferentie en vroeg het diverse instanties om een donatie.

De universiteit haalde hiermee voldoende geld op om afgelopen zomer een vervolgonderzoek te starten. Zowel de gemeente als de onderzoekers zeggen dat ze op dit moment nog geen mededelingen over de bevindingen kunnen doen. "Wij geven er de voorkeur aan het onderzoek voort te zetten met aanvullende controles en voldoende aantallen om meer zekerheid te krijgen omtrent een mogelijk effect van EM-velden op bomen en zullen dat dit jaar ook doen", zegt onderzoeker Andre van Lammeren.

Hans Blokzijl, directeur van het Bomencentrum Nederland, zegt dat in zeker 40 tot 50 gemeenten dezelfde problemen voordoen. "Het is overal aan de orde, maar veel gemeenten herkennen de ‘ziekte’ niet", aldus Blokzijl.

Het afgelopen jaar zijn er diverse onderzoeken verschenen dat de elektromagnetische velden van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn. Maar hoe meer studies er worden uitgevoerd naar een mogelijk causaal verband, des te groter de onenigheid over de conclusies. Het onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen de elektromagnetische straling van mobiele telefoons, het andere onderzoek ontkent dit verband. Andere studies tonen aan dat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken, omdat zij op een andere manier bellen dan volwassenen: zij houden het toestel namelijk niet aan hun oor, maar voor hun gezicht.