Opnieuw is er een rapport verschenen over de gevaren van mobiel bellen. De Gezondheidsraad, het adviesorgaan van onze regering en parlement over gezondheidsvraagstukken, zegt dat er geen bewijs is dat de straling van mobiele telefoons effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Dat concludeert de Gezondheidsraad op basis van een metastudie over dit onderwerp. Volgens de onderzoekers maken veel mensen zich zorgen over de straling die mobiele telefoons uitzenden. Deze zouden mogelijk kankerverwekkend zijn en andere gezondheidsklachten teweeg kunnen brengen.

Volgens de Gezondheidsraad is er geen vuiltje aan de lucht. Het adviesorgaan zegt dat er geen bewijs is gevonden dat het blootstellen van kinderen aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons of WiFi-verbindingen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.

Wel erkent de Raad dat er nog maar weinig bekend is over dit onderwerp. Daarom is het adviesorgaan van mening dat meer onderzoek in de toekomst noodzakelijk is. Onderzoekers zouden zich voornamelijk moeten richten op de langetermijneffecten op jonge kinderen.

Ronald van der Graaf, algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische velden (EMV), zei enkele maanden geleden dat mobiel bellen voor kinderen en pubers minder gevaarlijk is dan voor volwassenen. Dit zou volgens hem komen omdat jongeren de telefoon niet tegen het oor zouden houden zoals volwassenen, maar voor hun gezicht. Daardoor zouden zij op een geheel andere manier worden blootgesteld aan straling die minder/niet schadelijk is voor kinderen. Overigens bood Van der Graaf geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor zijn verhaal.

Eerder verschenen er onderzoeken die wel suggereerden dat mobiel bellen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zo oordeelde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in juni dat mobiel bellen mogelijk kankerverwekkend is. In diezelfde periode verscheen er een rapport van het Spaanse onderzoeksinstituut Centre for Research in Environmental Epidemology (CREAL). De onderzoekers concludeerden dat zeven jaar lang iedere dag een kwartier bellen de kans op gliomen (hersentumoren) aanzienlijk vergroot.