2min

Tags in dit artikel

, , ,

Hoewel Apple’s App Store erg populair blijkt te zijn, zijn er een aantal ontwikkelaars die zich minder positief uitlaten over Apple’s dienst voor de distributie en verkoop van iPhone- en iPod Touch-applicaties. Met name het toelatingsbeleid baart ontwikkelaars de laatste tijd zorgen.

Al sinds de lancering van de App Store op 11 juli hanteert Apple voor het toevoegen van applicaties een speciaal beleid. Applicaties dienen ter goedkeuring te worden ingediend bij Apple en dan beslist Apple of de applicatie op grond van vastgestelde voorwaarden toegelaten wordt.

Aanvankelijk werd dit beleid door de meeste ontwikkelaars gewoon geaccepteerd omdat Apple dit naar eigen zeggen deed om verkeerde en gevaarlijke applicaties te kunnen weren, maar nu blijkt dat Apple de term ‘verkeerd’ vaak ten onrechte gebruikt om applicaties uit de App Store te kunnen weren.

Meest recente voorbeeld hiervan gaat over een applicatie, Podcaster genaamd, die de gebruiker in staat stelt om op podcasts te kunnen abonneren, deze te kunnen beheren, streamen en daarnaast rechtstreeks naar een iPhone of iPod Touch te kunnen downloaden. Technisch gezien voldeed de applicatie aan alle door Apple gestelde eisen, maar het bedrijf weigerde de applicatie wel op grond van een andere niet nader omschreven reden. Volgens Apple kopieert het de podcastsectie van de iTunes Store omdat het ook bij het distribueren van podcasts assisteert.

Fraser Speirs is een van de ontwikkelaars die de woede van mede-ontwikkelaars deelt en geeft op zijn weblog aan dat hij, zolang Apple deze situatie niet verhelpt, geen applicaties voor de App Store meer zal ontwikkelen.

"Apple’s huidige praktijk in het afwijzen van applicaties in hun laatste stadium – de inzending voor de App Store – is desastreus voor het vertrouwen van investeerders", schrijft Speirs. "Ontwikkelaars investeren tijd, geld en andere zaken in de App Store marktplaats en als ontwikkelaars het vertrouwen niet hebben, zullen ze er ook niet in investeren. Als ontwikkelaars – en serieuze ontwikkelaars met name – niet investeren, wat is dan het doel?"

Volgens Speirs hanteert Apple nu een afwijzingsbeleid gebaseerd op niet-competitieve gronden. Speirs pleit dat de applicatie Podcaster ‘enkel en alleen’ afgewezen is omdat het de functionaliteit van Apple’s eigen iTunes Store kopieert. Dit wordt echter niet in de voorwaarden genoemd die bepalen dat een applicatie niet geschikt is.

Om dergelijke problemen voor ontwikkelaars in de toekomst te kunnen voorkomen heeft Speirs daarentegen wel een paar verbeteringsvoorstellen. Zo noemt hij duidelijke regels en voorwaarden van wat wel en niet toegestaan is, maar ook een goedkeuring opgedeeld in stadia zodat ontwikkelaars al in een eerder stadium van de ontwikkeling hun applicatie kunnen laten goedkeuren.