3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Apple lijkt de berichtgeving omtrent afgewezen applicaties voor de App Store beu te zijn. Alle afwijzingsmails van App Store-applicaties bevatten nu de expliciete vermelding dat alle gegevens in de e-mail onder een zogenaamde NDA vallen.

Een NDA, wat staat voor Non-Disclosure Agreement, geeft aan dat met de inhoud vertrouwelijk omgegaan moet worden. Indien iemand deze overeenkomst breekt, gaat hij akkoord met uitsluiting van het ontwikkelaarsprogramma of juridische stappen.

In principe gold deze NDA voorheen ook op de mailtjes die naar aanleiding van het inzenden van een applicatie ter bevestiging gestuurd werden.
Apple verduidelijkt dat nu door aan de e-mails de mededeling ‘De informatie in dit bericht dient vertrouwelijk behandeld te worden’ toe te voegen.

De afgelopen tijd kwamen meermaals applicaties in het nieuws die door Apple om onduidelijke redenen afgewezen werden. Bij veel ontwikkelaars baart het toelatingsbeleid grote zorgen voor de toekomst van de App Store. Tenminste een van deze ontwikkelaars heeft zelfs aangegeven geen applicaties meer te zullen ontwikkelen totdat Apple deze onduidelijkheden verholpen heeft.

Hij opperde daarnaast ook suggesties ter verbetering van de huidige situatie. Zo wil hij graag duidelijke regels en voorwaarden over wat wel en niet toegestaan is. Dit om de verwarring te voorkomen. Ook pleit hij voor een goedkeuring in stadia, zodat een ontwikkelaar nog aanpassingen kan maken in de beginfase van zijn werk.

Meest recente voorbeeld van het onduidelijke afwijzingsbeleid van Apple is een applicatie voor Gmail, MailWrangler genaamd, die gebruikers in staat stelt om meerdere accounts voor Gmail te gebruiken in één enkele applicatie. Volgens Apple lijkt de applicatie teveel op de standaard Mail-applicatie en zou dit voor verwarring bij iPhone-gebruikers zorgen.

Eerder kwam er nog uitgebreid een applicatie in het nieuws die volgens Apple de podcast-functionaliteit van de iTunes Store kopieert en zodoende niet toegelaten is. Technisch gezien voldeed de applicatie aan alle door Apple gestelde eisen, maar het bedrijf weigerde de applicatie alsnog om een niet vooraf vastgelegde reden.

Apple’s beleid staat daarnaast ook lijnrecht tegenover dat van de Android Market, waar gebruikers van Google’s Android-besturingssysteem voor mobiele telefoons, applicaties kunnen krijgen. Android Market werkt met een volledig open en vrij systeem. Kanttekeningen die experts maken zijn echter dat het kaf niet meer van het koren gescheiden kan worden en er ook gevaarlijke applicaties in terecht kunnen komen.

De mensen van de stripserie ‘The Joy of Tech’ hebben naar aanleiding van de Gmail- en podcast-applicatie gekscherend een schema met ‘richtlijnen’ gemaakt waarop Apple het toestaan of afwijzen van een applicatie baseert. Hoewel dit een overdreven weergave van de werkelijkheid is, geeft het wel enigszins aan hoe men het beleid van Apple ziet.

Gezien de populariteit van de App Store heeft het op dit moment nog weinig invloed gehad, maar je zou je kunnen voorstellen dat het op de lange termijn en zeker als het zo doorgaat wel vervelende gevolgen voor Apple kan hebben. En met die gedachte heeft Apple waarschijnlijk ook dit besluit genomen. Als er elke week in het nieuws komt dat je als bedrijf zijnde om onduidelijke redenen een applicatie geweigerd hebt, is dat niet echt goed voor het imago van je bedrijf.