3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Microsoft probeert op een niet zo vriendelijke manier illegaal softwaregebruik tegen te gaan. Dit doet de softwaregigant door alle computergebruikers een update te sturen die ervoor zal zorgen dat bij de illegale versies de achtergrond zwart wordt.

Deze update zorgt er niet voor dat de gebruikers moeten stoppen met het gebruiken van de illegale software, maar wil er eerder voor zorgen dat mensen gek worden van het ‘geplaag’. Sommige mensen noemen dit een beperking van hun rechten, ondanks het feit dat zij waarschijnlijk niet eerlijk aan de software van Microsoft gekomen zijn.

Deze nieuwe maatregel is onderdeel van een wereldwijd initiatief tegen illegaal softwaregebruik, opgezet door Microsoft zelf. De update is automatisch toegezonden naar alle Windows XP-gebruikers die de optie om automatisch updates te ontvangen ingeschakeld hebben.

Deze stap die de softwaregigant nu genomen heeft, is wellicht de meest aandachttrekkende die zij al sinds het moment dat zij piracy heeft willen voorkomen geprobeerd heeft. Microsoft heeft aangegeven dat het vooral een probleem is dat veel groter aan het worden is in China, de tweede grootste computermarkt van de wereld.

Om vervolgens te zorgen dat mensen inderdaad overstappen op legale software, heeft Microsoft vervolgens de prijzen van haar software in China tijdelijk verlaagd. Op dit moment vraagt zij in plaats van 102 dollar voor de Microsoft Office home- en studentversie nog maar 30 dollar.

Microsoft heeft aangegeven dat zij begonnen is het met gebruiken van deze techniek in augustus. Op deze manier wil zij gebruikers alerter maken op het feit dat zij illegale software gebruiken. Een woordvoerder heeft ook laten weten dat er al verschillende mensen hebben laten weten dat zij zich ergerde aan deze manier van aanpakken.
Op het moment dat Microsoft de achtergrond naar zwart heeft gezet kunnen zij gemakkelijk de achtergrond weer terug veranderen naar hun persoonlijke voorkeur. Feit is wel, dat Windows automatisch iedere zestig minuten opnieuw een zwarte wallpaper krijgt. In de achtergrond staat tevens de melding op het scherm waarop de gebruiker geconfronteerd wordt met het feit dat zij gebruik maakt van illegale software.

Voor mensen die ongewild illegale versies van Windows geïnstalleerd hebben in China, heeft Microsoft een programma opgezet zodat zij gratis een legale kopie van Windows kunnen krijgen. Om deze daadwerkelijk toegestuurd te krijgen, moeten zij de cd toesturen inclusief de verpakking waarmee zij de software gekocht hebben. Hierdoor kan Microsoft controleren of zij inderdaad voor de gek gehouden zijn door een legaal lijkende cd en verpakking. Mocht dit het geval zijn, dan krijgen de gebruikers gratis een legale versie toegestuurd.

In China is het zo dat gebruikers op straat zeer eenvoudig voor een paar dollar illegale software aan de straat kunnen kopen, juist omdat het zo verleidelijk hier te koop ligt. Voor Microsoft is dit dus een groot verlies, hierdoor probeert men met acties als deze de illegale verkoop te stoppen. Daarnaast kopen ook veel gebruikers complete computers in winkels. In China worden ook veel van deze computers standaard al met illegale software verkocht.