Veel mensen gaan bellen via internet, VoIP, steeds vaker als alternatief zien. Het bellen via een vaste lijn loopt echter kwalitatief ver voor op het bellen via internet.

Dit blijkt uit een onderzoek van iPing Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van internetdiensten. Dit bedrijf heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bellen via internet. Voor het onderzoek werden zo’n twaalfduizend gesprekken gevoerd via tien verschillende providers.

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende providers. Tele2 komt als beste uit de bus, gevolgd door Ziggo en HetNet. Op de voorlaatste plek staat Telfort en de lijst wordt afgesloten door Alice. Vooral het tot stand brengen van een verbinding zorgt voor ergernis. "Tussen de snelste (Tele2, gemiddeld 4 seconden) en de langzaamste provider (Alice, gemiddeld 5,8 seconden) zat een verschil van bijna 2 seconden. Dat lijkt niet veel, maar voor iemand die veel telefoneert kan dat toch een bron van ergernis worden. Bovendien gaat het om gemiddelde wachttijden. Wij kwamen regelmatig uitschieters tegen van een wachttijd van meer dan tien seconden", zegt Lex Orie, onderzoeker bij iPing.

Zo werden er 803 gesprekken via Alice gevoerd waarbij in 11 gevallen geen verbinding tot stand kwam. Dit is een kwalijke zaak aangezien dit in geval van nood voor veel problemen kan zorgen. Ziggo doet het in tegenstelling tot Alice veel beter. Van de 1439 gesprekken was er in slecht één geval sprake van geen verbinding. "Voor bellen over het vaste net geldt een honderd procent betrouwbaarheid. Het is ook het zwaarste criterium. Stel je zit in nood, belt 112 en je krijgt alleen maar een dode lijn. Dat kan letterlijk levensbedreigend zijn", aldus Orie.

Dit onderzoek is belangrijk omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om over te stappen op telefonie via het internet. De reden hiervoor zijn de lage kosten, hiermee gaat echter wel kwaliteitsverlies gepaard. Op dit moment maken zo’n drie miljoen mensen gebruik van VoIP.