min

Tags in dit artikel

, ,

Gisteren heeft de Tweede Kamer besloten dat ze akkoord gaat met de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Dit elektronisch patiëntendossier wordt ook wel het EPD genoemd.

De invoering stond gepland voor dit jaar, maar deze wordt nu verplaatst naar 2010. Het uitstel van het EPD is te wijten aan de veiligheid van het EPD, want deze zou niet overal gelijk zijn in Nederland. Dankzij dit uitstel is er tijd over om een optie te creëren waarin de patiënt zijn eigen dossier kan inzien.

Als het EPD in 2010 ingevoerd wordt dan zijn bepaalde mensen die actief zijn in de gezondheidssector genoodzaakt om gebruik te maken van het systeem volgens de regering. Dit geldt voor de volgende dienstverleners: huisartsen, specialisten en apothekers.

De patiënt heeft echter een aantal rechten en is vrij om te bepalen of er deelgenomen wordt aan het EPD door hem of haar. Een arts is ook niet bevoegd om het dossier in te zien zonder dat er toestemming is gegeven door de patiënt in kwestie. De arts moet de patiënt tevens in behandeling hebben om het EPD in te zien.

Voordat het systeem ingevoerd gaat worden wil Ab Klink, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het systeem nog eens grondig laten testen op fouten in de beveiliging. Daarom heeft men bepaald dat er een groep hackers op het EPD wordt losgelaten.

De overheid streeft er naar om met de invoering van het EPD het aantal fouten op medisch gebied te verminderen. Om de situatie rond het EPD in de gaten te houden is er bepaald dat het EPD vier keer per jaar geëvalueerd wordt. De Tweede Kamer krijgt deze informatie vervolgens voorgeschoteld.