Richard Matthew Stallman (RMS), de man achter het GNU-systeem en de Free Software Foundation, heeft meegedaan aan een demonstratie van boeren. De boeren demonstreerden in München tegen patenten op genen van zwijnen.

De aanleiding van de demonstratie was de indiening van een patent op zwijnengenen door een Amerikaans bedrijf. Meer dan 5000 handtekeningen werden overhandigd aan het Europese patentbureau. Bij de demonstratie spraken de vertegenwoordigers van boerenbonden, greenpeace, de ontwikkelingsorganisatie Misereor, kerkelijke verenigingen maar ook even de vrije software enthousiasteling Richard Stallman.

Richard Stallman bij de demonstratie

Stallman sprak namens de Duitse tak van de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) en wist het verband tussen de boeren en softwareontwikkelaars uit te leggen. "Patenten op planten en dieren zijn een aanval op boeren, die hun werk doen. Softwarepatenten zijn een aanval op ontwikkelaars, die hun werk doen", aldus Richard Stallman. Met deze uitspraak wist Stallman te brengen dat patenten op genen naar zijn mening gelijk staan aan softwarepatenten.

Stallman noemde in zijn uitspraak verder nog dat softwarepatenten een veel groter probleem kunnen vormen dan genpatenten: "Slechts een klein deel van de ondernemers zijn boer, maar de meeste ondernemers gebruiken wel computers en die zijn allemaal in gevaar". Stallman kreeg nog een hoop applaus toen hij het Europese patentbureau corrupt en boosaardig noemde.