1 min

Tags in dit artikel

, ,

In de Europese ministerraad is besloten om de 900 MHz-frequentie uit te geven voor UMTS. Dit met als doel de kwaliteit van mobiele communicatie te verbeteren en kosten te verlagen. De 900 MHz-frequentie komt er als uitbreiding op de huidige UMTS frequenties (2 GHz).

De bijkomende frequentie zal de problemen met ontvangst binnenshuis moeten oplossen. Hoe hoger de frequentie, hoe moeilijker deze door vaste objecten geraakt, zoals bijvoorbeeld de muren van een huis. De huidige 2 GHz-frequentie zorgt daardoor voor een zwakke binnenhuisontvangst. Door de ingebruikstelling van de bijkomende 900 MHz frequentie zal de ontvangst binnenshuis aanzienlijk verbeteren.

Ook de nieuwegeneratietechnologieën zoals Ite en WiMAX zullen hier baat bij hebben. De kosten voor investeringen in uitbreidingen zullen dalen bij de providers. Het gebruik van het GSM-signaal (900 MHz) wordt niet gestoord door UMTS. Of dat ook geldt voor andere nieuwe technologiën zal nog uitgezocht moeten worden. Wanneer de nieuwe frequentie in Nederland en België gebruikt zal worden hangt af van de nationale wetgeving en providers.