1 min

De Nederlandse Piratenpartij heeft vandaag haar partijprogramma gepresenteerd. De presentatie werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag van 11:00 uur tot 12:30 uur. Op 9 juni is de Piratenpartij voor het eerst verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

"Alle hens aan dek! Het is tijd voor muiterij, het is tijd om Den Haag te kapen!"

De standpunten van de Piratenpartij waren al langer bekend. In het partijprogramma zijn deze standpunten onderbouwd en uitgelegd. Het programma heeft de titel ‘Piratenpartij voor een vrije informatiesamenleving’ meegekregen en op de voorpagina staan de bekende woorden ‘Kennis is macht’ van Francis Bacon.

Vervolgens worden op pagina vier de zeven kernpunten die in het partijprogramma aan bod komen opgesomd:

  • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
  • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
  • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
  • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
  • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
  • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
  • Overheid open en inzichtelijk maken

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van de Piratenpartij.

Partijprogramma Piratenpartij:
Volledige versie
Lite versie

"Uiteraard is ons partijprogramma ook te downloaden via BitTorrent"