Een sms-lespakket voor kinderen over verantwoord sms’en is in opspraak geraakt. Het pakket zou vrijdag door voormalig Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP) in ontvangst genomen worden, maar ze besloot hier vanaf te zien.

Het sms-lespakket is deel van een campagne die kinderen moet leren wat sms-abonnementen zijn en hoe ze hier mee om moeten gaan. De campagne richt zich op kinderen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs, en wordt betaald door de branchevereniging van sms-diensten, Stichting SMS Gedragscode. De reden voor het afzien van het in onvangst nemen van het pakket heeft volgens Jillen van den Beukel van de stichting te maken met een principieel verschil van inzicht tussen Gerkens en de Branchevereniging.

Volgens van den Beukel vindt Arda Gerkens dat ouders vooraf toestemming moeten geven als kinderen een sms-abonnement afsluiten. Beukel zelf zegt dat kinderen juist zelf wereldwijs gemaakt moeten worden, en het lespakket zou daar ook op gericht zijn. Het is de bedoeling dat kinderen weten dat er reclame gemaakt wordt voor sms-diensten en dat ze daar weerbaar en verstandig mee om moeten leren gaan. De campagne moet kinderen in staat stellen om zelf de afweging te maken of ze zich wel of niet voor een specifieke sms-dienst moeten aanmelden.

"Wij vinden dat je reeël moet zijn en kinderen zelf het vermogen moet meegeven om hierover te oordelen. Er is nu eenmaal reclame voor deze diensten."

Van den Beukel zegt dat de gedragscode van de sms-branche binnenkort aangescherpt zal worden. Er zal een herkenbaar logo geïmplementeerd worden, zodat het duidelijk is wanneer het om een sms-reclame gaat, wat de kosten zijn, en dat het een abonnement betreft. Momenteel ligt het voorstel voor de nieuwe gedragscode bij de Reclame Code Commissie voor goedkeuring.