2min

Tags in dit artikel

, ,

Van de zakelijk lezers geeft slechts 15 procent de voorkeur aan een e-book om informatie tot zich te nemen. Van de overige 85 procent geeft 20 procent aan dat het geringe aanbod van e-books de reden is om toch voor papier te kiezen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat onderzoeksbureau ‘Ruigrok | Netpanel’ uitvoerde in opdracht van de website Managementboek. Een relatief klein groepje mensen gebruikt e-books als informatiebron om zich vakinhoudelijk te verdiepen in informatie. Eén derde van de lezers hecht dermate veel waarde aan papier dat zij het traditionele boek verkiest boven het e-book. Nog eens één derde geeft aan dat ze zich te weinig en onvoldoende hebben verdiept in de mogelijkheden van e-books.

22 procent van de zakelijke professionals verwacht binnen nu en drie jaar vakinhoudelijke kennis op te doen via e-books. Hiermee zou het e-book een van de belangrijkste informatiebronnen worden. Om e-books te kunnen lezen is de e-reader bedacht: een klein handzaam apparaat om digitale boeken overal mee naar toe te nemen en te lezen. Toch is de e-reader niet het belangrijkste middel om e-books mee te lezen. Meeste gebruikt zijn de laptop (37%), PC (35%), tablet (29%) en smartphone (24%).

Kees Visser van Managementboek is enthousiast over de onderzoeksresultaten: "De zakelijke professional is wel degelijk geïnteresseerd in het e-book. Zaak is om het e-book uit het onbekende te halen en het aanbod aantrekkelijker te maken. Wij verwachten dat de populariteit groeit zodra er meer aanbod is." Visser is wel verrast dat de e-reader niet zo populair is om e-books mee te lezen. Visser: "Het is opvallend dat slechts een klein deel de e-reader gebruikt om e-books te lezen, terwijl tablets steeds populairder worden. Voor verkopers van e-books is het daarom van belang om applicaties te ontwikkelen voor onder andere de smartphone en tablet om het lezen van een e-book makkelijk te maken."

Voor het onderzoek ondervraagde ‘Ruigrok | Netpanel’ 527 zakelijke professionals met een HBO-opleiding of hoger die meerdere uren per week besteden aan het opdoen van kennis.