Eind 2011 had ongeveer éénachtste van de Nederlandse huishoudens (12 procent) een tablet in zijn bezit. Twee procent van de huishoudens blijkt over twee of meerdere tablets te beschikken. Dit komt neer op een verdrievoudiging van het tabletgebruik in Nederland.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van een onderzoek dat is uitgevoerd door Telecompaper. Het onderzoeksbureau ondervraagde meer dan 7000 consumenten in de leeftijdscategorie tussen de 15 en 65 jaar. Daaruit blijkt dat 12 procent van de Nederlandse huishoudens over een tablet beschikt, omgerekend dus ongeveer één op de acht huishoudens.

15 procent van de respondenten geeft aan dat ze binnen nu en zes maanden van plan is om een tablet aan te schaffen. Het gros van deze groep zal volgens Telecompaper kiezen voor een iPad. Apple is met 450.000 verkochte tablets de koploper in ons land. Op ruime afstand volgt Samsung.

Bij het aanschaffen van een tablet laten consumenten zich leiden door drie factoren: het besturingssysteem, het imago van de tablet en de prijs. Opvallend is dat bijna vier op de tien respondenten (39 procent) zegt dat ze bij hun tablet een data-abonnement aanschaffen. Dit is opmerkelijk, omdat uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de tablet voornamelijk binnenshuis wordt gebruikt. Het zijn met name jongeren die de tablet ook buitenshuis gebruiken. De overige 61 procent zegt gebruik te maken van het WiFi-netwerk.

Eind 2010 telde Nederland ongeveer 300.000 tabletgebruikers. Een half jaar later was dat aantal meer dan verbubbeld naar 725.000. Als de cijfers van Telecompaper kloppen zijn er meer dan een miljoen tablets in omloop in Nederland. Dat betekent dat het tabletgebruik en -bezit met een factor drie is toegenomen het afgelopen jaar. Deze cijfers komen overeen met de bevindingen van onderzoeksbureau Gfk.

Ook buiten Nederland neemt het aandeel tabletbezitters fors toe. Zo heeft ongeveer één op de vijf volwassen Amerikanen een tablet in zijn bezit. Dat aandeel liet het afgelopen jaar bijna een verdubbeling zien van 10 procent naar 19 procent. Dat is volgens analisten voor een groot deel te danken aan de feestdagen, omdat er toen zeer veel tablets zijn verkocht.