1 min

Noorse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van straling, geproduceerd door mobiele telefonie en draadloze netwerken. De bevindingen van de Noorse onderzoekers werden deze week in een rapport gepresenteerd. De onderzoekers hebben geen reden tot zorgen kunnen vinden.

Al tijden zijn er discussies over mogelijke schade aan de gezondheid door de elektromagnetische velden die draadloze netwerken en mobiele telefoons uitzenden en ontvangen. Vrijwel alle wetenschappers zijn het er over eens dat schade aan de gezondheid door straling van mobiele telefonie en draadloze netwerken onwaarschijnlijk is, maar ze durven het niet met honderd procent zekerheid te zeggen. De Noorse onderzoekers daarentegen durven dit wel, ze stellen dat de conclusies die zij uit het onderzoek trekken wel een aantal onzekerheden bevatten, maar achten deze verwaarloosbaar.

De onderzoekers zeggen getest te hebben op onder andere kanker, onvruchtbaarheid, hormonale veranderingen, impact op het immuunsysteem en zenuwstelsel en op genetische verandering. In geen van alle genoemde zaken werden schadelijke effecten ondervonden.

De onderzoekers stellen dat er geen enkele reden is voor de overheid om wetgeving te handhaven op het gebied van maximale blootstelling aan elektromagnetische velden. Dit gebeurt momenteel onder andere in Frankrijk, Spanje en Duitsland.