Al jaren wordt verondersteld dat straling van zowel mobiele telefoons als draadloze computernetwerken schadelijk is. Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dit echter niet het geval te zijn.

De gezondheidsklachten worden namelijk veroorzaakt door de angst voor de straling en dus niet door de straling zelf. Dit staat in het rapport van de Gezondheidsraad. "We hebben verschillende onderzoeken vergeleken en uit niets blijkt dat er een causaal verband bestaat tussen blootstelling aan de stralingen en gezondheidsklachten als slapeloosheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. De klachten zijn natuurlijk wel reëel, maar met de stralingen hebben ze niets te maken", aldus Eric van Rongen, wetenschappelijk secretaris van de commissie.

Voor het onderzoek zijn verschillende proefpersonen gebruikt. Deze werden in een ruimte gezet, in sommige gevallen werden ze blootgesteld aan straling maar soms ook niet. "Deze mensen wisten niet of ze wel of niet zouden worden blootgesteld aan stralingen, waardoor het onderzoek erg betrouwbaar was," aldus van Rongen.

Er is geen onderzoek gedaan in een omgeving waar mensen mogelijk klachten ondervinden van straling. Volgens van Rongen zou een dergelijk onderzoek niet objectief zijn omdat deze mensen voorkennis hebben.