Eric Schmidt, bestuursvoorzitter van Google, heeft een opvallende uitspraak gedaan. Tijdens het Gartner Symposium gaf hij aan dat Android een veiliger mobiel besturingssysteem is dan Apple’s iOS. Dat druist in tegen de algemene publieke opinie.

De uitspraak kon op veel sceptici rekenen vanuit het aanwezige publiek. Nadat Schmidt de uitspraak had, gemaakt moest het publiek lachen. De uitspraak was een reactie op een opmerking van Gartner-analist David Willis. Het gesprek tussen Willis en Schmidt ging als volgt:

Willis: "Als je de mensen in het publiek zou ondervragen zouden ze aangeven dat Android niet hun belangrijkste platform is. Wanneer je Android zegt, zeggen mensen: "Wacht eens even, Android is niet veilig."" Schmidt: "Niet veilig? Het is veiliger dan de iPhone."

Volgens een recent onderzoek van de overheid van de Verenigde Staten zorgt het feit dat veel mensen nog een oude versie van Android gebruiken ervoor dat er een groot malware risico is bij Android-toestellen. Schmidt blijft er echter bij: "Android is heel erg veilig. Je zult tevredener zijn met Gmail, Chrome en Android dan je je kunt voorstellen."