1 min

KPN heeft bekendgemaakt dat het gaat proberen om het bereik van het mobiele netwerk in dunbevolkte gebieden te verbeteren. Voorheen hanteerde KPN een grens van 1500 inwoners voordat er werd geinvesteerd in het mobiele netwerk. Die regel is nu van de baan, de komende jaren worden er tientallen miljoenen euro’s gepompt in afgelegen gebieden.

KPN stelt dat het in Nederland op dit moment een bereik heeft van meer dan 99 procent en dat het een utopie is om de 100 procent te halen. Dat is dan ook niet het doel, het doel is om het netwerk nog breder beschikbaar te maken. Met het vrijgeven van de 800 MHz-band heeft KPN een ideale frequentie om snel grote gebieden te voorzien van mobiele dekking.

Door in te zetten op nieuwe 800 MHz-masten in afgelegen gebieden hoopt KPN het netwerk flink uit te breiden in afgelegen gebieden. Er kan snel een groot bereik worden gecreëerd en daarmee hoopt KPN de komende jaren honderden knelpunten op te lossen. De grootste uitdaging is het vinden van locaties voor nieuwe masten en de lokale vergunningen en wetgeving.

Voor mensen die in afgelegen gebieden wonen zal een abonnement bij KPN de komende jaren het meest aantrekkelijk zijn.