2min

Tags in dit artikel

, ,

Mobiele technologie heeft het potentieel om de productiviteit en efficiëntie van een mobiele werker met 25 procent toe te laten namen. Dat denken althans IT-beslissers die deelnamen aan het onderzoek How to do bigger things in business (pdf) van Samsung. Toch maken grote en kleine bedrijven op verschillende manieren gebruik van deze kans, leren we uit het onderzoek.

Het rapport stelt dat een derde van de werknemers tegenwoordig mobiel werkt. Dat is meer dan in 2014 het geval was, toen er nog een percentage van 25 procent gold. In 2020 wordt zelfs uitgegaan van 50 procent, terwijl bij kleine bedrijven 70 procent mobiel zal zijn. Een algemene conclusie is dat er op verschillende manieren met mobiele technologie omgegaan wordt. Ongeacht de omvang van een bedrijf is er vraag naar apparaten die productiviteit onderweg bevorderen.

Grote organisaties

Er wordt ook ingegaan op hoe grotere bedrijven zich beveiligen tegen cyberbedreigingen en security risico’s. Van de IT-besluitnemers noemt 50 procent security een prioriteitsinvestering voor mobiele- en werkplaatstechnologie. Ook zou het drie keer waarschijnlijker zijn dat er beveiligingstrainingen plaatsvinden.

Tegelijkertijd is er bij de grote organisaties een productiviteitsgat ontstaan. Het rapport spreekt over tien jaar afnemende productiviteit. De helft erkent dat hun interne processen innovatie in de weg staat. Van de werknemers geeft 41 procent aan dat de bedrijfstechnologie niet aan de behoeftes voldoen.

Kleine bedrijven

Wat betreft kleine ondernemingen is er geconstateerd dat 54 procent bring-your-own device programma’s leveren. Bij deze organisaties denkt bijna 60 procent van het personeel dat de technologie volledig voldoet aan de verwachtingen. Toch laat de security nog wat te wensen over.

Minder dan een vijfde van het personeel krijgt trainingen over cyberbedreigingen. Bij het zien van security als een prioriteitsinverstering voor mobiliteit en werkplaatstechnologie geldt een percentage van minder dan 30. Het rapport schrijft dan ook dan kleine bedrijven veel kunnen leren van grote organisaties op beveiligingsgebied.

Overigens is dit niet het eerste rapport van Samsung dat ingaat op IT. Eerder schreven we een achtergrondartikel over het Samsung Open Economy rapport, waarin geconstateerd werd dat de digitale freelancer extra eisen stelt aan security.