min

Tags in dit artikel

, , ,

Vandaag is bekend geworden dat de Belgische dochteronderneming KPN Belgium verkocht is aan Scarlet Telecom. Voor hoeveel de overdacht heeft plaats gevonden is helaas niet bekend geworden. Zowel Scarlet als KPN wil daar geen uitspraak over doen. De officiële overdacht zal waarschijn op 1 januari 2003 plaats gaan vinden. Dan worden de bedrijfsmiddelen en de ruim 200 man personeel overdragen aan Scarlet. De Belgische mededingingsautoriteit moet nog wel zijn goedkeuring geven aan de transactie.

KPN Belgium beheert een netwerk van vaste lijnen in België en levert voornamelijk telecomdiensten aan zakelijke gebruikers. KPN onderhandelt nog met andere partijen over de overname van Planet Internet België.