2min Devops

‘Adoptie IT versneld door pandemie’

‘Adoptie IT versneld door pandemie’

Veel bedrijven voeren in sneller tempo hun IT-projecten door, waar ze anders jaren over zouden doen. Dit concludeert een onderzoek van Cisco-dochter AppDynamics. Reden hiervoor is de huidige pandemie die ervoor zorgt dat de IT-operaties binnen bedrijven onder grote druk komen te staan en dus snel moeten worden opgelost.

Bijna driekwart van de grote bedrijven keurt processen voor digitale transformatie, zoals het in het onderzoek ook wel genoemd wordt, nu binnen enkele weken goed. Normaliter is er meer dan een jaar voor nodig. Verder gaf iets meer dan de helft van de respondenten aan dat de huidige pandemie bepaalde zwaktes in hun digitale strategieën heeft blootgelegd, waardoor zij sneller moeten handelen en initiatieven nemen.

Belangrijkste reden

De belangrijkste reden waarom de processen sneller worden uitgevoerd, is de huidige coronapandemie. Bijna alle ondervraagden geven aan dat hun prioriteiten op het gebied van technologie flink zijn veranderd. Zij moeten nu vooral aandacht geven aan de digitale klantenervaring.

Volgens een grote meerderheid van de respondenten zorgt deze crisis ook voor de extreme druk op technologie. Ruim de helft ervaart de grootste werkdruk ooit door de crisis. Zo geeft bijna twee derde aan dat ze gevraagd worden taken uit te voeren die zijn nog nooit eerder hebben gedaan.

Tegengekomen uitdagingen

De respondenten moesten zich de afgelopen tijd vooral bezighouden met het beheren van duidelijke pieken in het webverkeer. Hierbij liepen zij vooral tegen problemen op als het ontbreken van een compleet overzicht in de prestaties van de technologie-stack en de impact daarvan op klanten. Een andere veel tegengekomen uitdaging was het oplossen van problemen met een IT-team op afstand.

IT-professionals krijgen nu waardering

Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat deze tijd een goede gelegenheid is om te laten zien hoe belangrijk IT-professionals zijn voor de voortgang van de zakelijke activiteiten. Veel respondenten geven aan dat de reactie van het IT-personeel op de huidige crisis de mening over hen van andere collega’s heeft veranderd. Zij worden nu als meer dan waardevol voor de organisatie beschouwd.

Om succesvol te zijn hebben volgens het onderzoek IT-teams vooral duidelijke doelen nodig, het kunnen beschikken over realtime dat op het moment dat zij dat nodig hebben, autonoom kunnen werken en het nemen van verantwoordelijkheid en de vrijheid om te experimenteren en risico’s te nemen.