3min Devops

Mulesoft: ‘App-integratie nog steeds groot probleem bij digitale transitie’

Mulesoft: ‘App-integratie nog steeds groot probleem bij digitale transitie’

Applicatie-integratie vormt voor veel bedrijven nog steeds het grootste probleem bij hun digitale transitie. Dit concludeert Salesforce-dochter Mulesoft in zijn jaarlijkse Connectivity Benchmark Report. Deze integratieproblemen leveren infrastructuurproblemen en grotere risico’s op en hogere kosten van digitale transitieprojecten. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden.

Uit het jaarlijkse onderzoek komt naar voren dat veel bedrijven bezig zijn met hun digitale transitie, maar dat alles nog niet op rolletjes loopt. Ongeveer 80 procent van de bedrijven geeft aan dat zij vooral moeite hebben met de integratie van al hun omgevingen en applicaties. Dit komt onder meer door het toenemende volume aan applicaties. Gemiddeld gebruiken bedrijven nu 1061 verschillende applicaties. Dit is 10 procent meer van 976 applicaties in het afgelopen jaar 2022.

Slechts 29 procent van al deze applicaties is op één of andere manier met elkaar geïntegreerd. Hierdoor ontstaan er steeds meer datasilo’s die op hun beurt weer tot stijgende kosten, knelpunten in de productiviteit en gebrek aan omnichannel-ervaringen leiden, volgens de onderzoekers. Applicaties die daarbij de grootste uitdaging vormen, zijn onder meer de zich in silo’s bevindende applicaties.

Applicaties en bijbehorende API’s zijn heel belangrijk voor bedrijven. Uit het onderzoek van Mulesoft blijkt onder meer dat bedrijven ongeveer 39 procent van hun omzet uit API’s halen. Dit was in 2022 nog 35 procent. Bovendien geeft driekwart van de ondervraagde bedrijven aan dat zij een top-down API-integratiestrategie hebben.

Dat de digitale transitie door deze slechte integratie wordt geremd, kan bedrijven veel geld kosten zo gaat het benchmark over 2023 verder. Bedrijven zouden gemiddeld 9,5 miljoen dollar aan omzet kunnen verliezen wanneer zij hun transitie niet tot een goed einde kunnen brengen. Dit is een hoger bedrag dan de 6,8 miljoen dollar van 2022.

TIP: Meer applicaties die via API’s gekoppeld zijn, betekent ook meer aandacht voor API-security.

Positieve noten

Gelukkig geven de meeste ondervraagde bedrijven, 68 procent, aan dat zij voorlopen op hun digitale transitie. Slechts 10 procent geeft achter te lopen. Een andere positieve noot in dit kader is dat bedrijven gemiddeld meer investeren in hun digitale transitie. Gaven bedrijven in 2022 hiervoor nog gemiddeld 9,4 miljard dollar uit, onder meer aan de inhuur van IT-medewerkers, in 2023 is dat gemiddeld 11,7 miljoen euro. Meer dan driekwart van de respondenten verwacht dat dit budget dit jaar nog verder omhoog gaat.

Verder zijn IT-teams erin geslaagd het opleveren van digitale transitietrajecten sneller uit te voeren. Dit ondanks dat het aantal projecten wel met 41 procent toenam. In totaal gaf bijna de helft van de respondenten aan dat IT-projecten op tijd waren afgerond. Het aantal niet-afgeronde IT-projecten daalde van 50 procent in 2022 naar 30 procent dit jaar.

Overige interessante conclusies

Andere interessante conclusies zijn onder meer dat IT-afdelingen steeds meer niet-technische workflows willen automatiseren. Dit om aan de groeiende eisen van de business te kunnen voldoen. Vooral niet-technische werknemers met bepaalde rollen staan te springen om automatisering. Denk daarbij aan medewerkers als data scientists, productteams, businessanalisten, klantenondersteuning, de financiële afdeling, marketingspecialisten, engineers en HR-medewerkers. Vooral wordt daarbij gekeken naar het automatiseren van repetitieve, handmatige taken door RPA-functionaliteit. Iets meer dan een derde van de respondenten investeert al in RPA-technologie.

TIP: Etex bespaart 1200 uur per maand door inzet RPA.

Verder kunnen herbruikbare integraties van applicaties voor meer kostenbesparingen zorgen. Tegenwoordig kan volgens het onderzoek ongeveer 47 procent van alle interne software-assets en -componenten worden hergebruikt. Dit biedt dan weer kans op een grotere efficiëntie van applicaties, waar het onderzoek vooral om te doen was.