2min

Tags in dit artikel

, ,

Microsoft heeft zijn tweede preview van zijn applicatie-ontwikkelplatform .NET 6.0 gepresenteerd. Een van de meest opvallende kenmerken is dat het voorgestelde standaardframework voor Windows desktopapplicaties, WINU 3.0, niet meer wordt ondersteund.

De komende release van .NET 6.0 aan het eind van dit jaar moet het applicatie-ontwikkelplatform voor het draaien van C#-, F#- en ook wel Visual Basic-applicaties op Windows veel nieuwe functionaliteit brengen. Hiermee moet het mogelijk worden Windows-applicaties op ieder platform en op het web te draaien. .NET 6.0 moet hiervoor alle bestaande applicatie-ontwikkelmogelijkheden voor Windows in één platform verenigen, onder meer door de bestaande Xamarin forms te integreren. Deze laatste krijgen de nieuwe naam Multi-Platform App UI of MAUI.

Ondersteuning andere besturingssystemen

Daarnaast blijkt uit de preview dat .NET 6.0 ook meer ondersteuning krijgt voor andere (mobiele) besturingssystemen dan Windows. Deze versie ondersteunt nu ook Android, iOS, MacOS, MacCatalyst en Apple Silicon-processors. Ook op ARM gebaseerde Windows-systemen worden nu ondersteund.

WinUI 3.0 wordt verwijderd

Dit alles klinkt veelbelovend, maar .NET 6.0 blijkt ook juist weer andere nieuwe platforms voor het ontwikkelen van overal bruikbare Windows-applicaties af te stoten. Het gaat hierbij vooral om het uitfaseren van de beschikbaarheid van WinUI 3.0. Dit platform biedt vooral een visuele designer voor het ontwikkelen van applicaties. Concreet beschikt WinUI 3.0 over een visual control library die niet meer de UWP-container hoeft te gebruiken. Het ontwikkelplatform kan zelf direct kiezen tussen UWP of een eenvoudige Windows 10 desktopomgeving.

In de release notes voor de tweede preview van .NET 6.0 geeft Microsoft aan dat de code voor dit ‘next generation’ applicatie-ontwikkelplatform in de definitieve eerste release van .NET 6.0 niet meer aanwezig zal zijn.

Integratie in nieuw platform

Microsoft kondigt daarbij aan om straks WinUI 3.0 te integreren in het nog in ontwikkeling zijnde .NET MAUI. .Net MAUI is een ander framework voor het ontwikkelen van applicaties. Volgens experts is het een vreemde gang van zaken om een goed tool uit het ene applicatie-ontwikkelplatform te halen en in een ander nieuw applicatie-ontwikkelplatform te stoppen. Bovendien zou dat laatste ontwikkelplatform niet-compatibel zijn met alle voorgangers. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tip: Microsoft-tool zet .NET Framework-applicaties over naar .NET 5.0