3min Devops

‘RPA, AI en low-code en no-code zijn onmisbaar’

‘RPA, AI en low-code en no-code zijn onmisbaar’

Het versnellen van digitale transitieprocessen door automatisering kan niet zonder de inzet van RPA, AI en het toepassen van low- en no-code. Dit stelt RPA-leverancier UiPath in een recent gehouden onderzoek over hoe CIO’s omgaan met de nieuwe manier van werken na de huidige pandemie.

In het onderzoek Towards The Fully Automated Enterprise constateert UiPath dat CIO’s vinden dat zij de nieuwe klantvragen, maar ook de nieuwe hybride manier van werken die na de pandemie zijn ontstaan, het beste kunnen beantwoorden met verregaande automatisering van de bedrijfsprocessen.

RPA, AI en low/no-code leveren bijdrage

Deze verregaande automatisering voor het succesvol laten verlopen van de diverse digitale transitieprocessen kan volgens de respondenten het beste worden beantwoord met het inzetten van technologieën die hier direct op inspelen, Vooral gaat het hierbij om Robotic Process Automation (RPA), AI en het gebruik van low-code en no-code-oplossingen.

Met deze tools willen de ondervraagde CIO’s vooral meer zakelijke automatisering toepassen voor het vervangen van legacy-systemen met moderne oplossingen, het uitvoeren van zogenoemd comprehensive process engineering en het uitbannen van repetitieve werkzaamheden met behulp van RPA.

Details inzet RPA

In dit laatste geval is het onderzoek van UiPath vanzelfsprekend nog gedetailleerder. Met behulp van RPA willen de ondervraagde CIO’s vooral medewerkers helpen met het elimineren van simpele herhaalde werkzaamheden, het herontwerpen van belangrijke zakelijke workflows en ook wel het adopteren van nieuwe zakelijke modellen.

Ook moet RPA medewerkers helpen met het verbeteren van de relatie met consumenten en zakelijke klanten. Hierbij helpen de softwaregebaseerde robots binnen RPA met het analyseren van grote hoeveelheden data die uit de diverse online kanalen en uit verbonden producten en diensten naar voren komt.

Verder moet RPA en de software robots helpen bij het versnellen van innovatie door digitale transitie te bewerkstelligen. Denk daarbij aan het gebruik van open ecosystemen, platforms en andere ontwikkeltools voor het reduceren van de ‘time-to-market’.

Ui-7

CIO is voortrekker op automatiseringsgebied

Het onderzoek geeft ook aan dat CIO’s een belangrijke rol spelen in het gebruik van al deze tools voor verdere intelligente automatisering. Zij vinden dat deze tooling alleen een kans van slagen heeft als CIO’s ze volledig omarmen en ook zelf de leiding nemen in het opzetten van projecten voor de implementatie.

De onderzoekers geven CIO’s daarom een aantal tips. Zo moeten zij voor een succesvolle implementatie eerst RPA, AI en process mining in pilottrajecten testen en evalueren. Liefst bedrijfsbreed. In deze trajecten kunnen zij de benodigde platforms selecteren die de beste resultaten voor onder meer RPA geven.

Het is daarnaast belangrijk dat zij hun collega’s op directieniveau constant op de hoogste houden van de mogelijkheden die deze automatiseringstoepassingen kunnen geven. Daarbij moeten ze een gezamenlijke roadmap voor de inzet van deze tools vaststellen.

Verder moeten CIO’s ook meer aandacht schenken aan het toepassen van diensten die een toegevoegde waarde voor automatisering met RPA en AI kunnen bieden. Vooral het gebruik van low-code en no-code voor intelligente automatisering.