Microsoft heeft een onlangs uitgebrachte wijziging in de code voor .NET 6 teruggedraaid na druk van de .NET-community. De techgigant verwijderde een belangrijk onderdeel van de Hot Reload-functie in de komende .NET 6-versie, maar moet dit nu herstellen.

Het ging om een verwijdering van een belangrijk onderdeel van de Hot Reload-functionaliteit in de programmeercode. Deze functionaliteit stelt ontwikkelaars in staat de sourcecode van applicaties aan te passen terwijl applicaties gewoon draaien. Zij kunnen dan direct de resultaten van deze codewijzigingen zien.

Ingreep van Microsoft

Microsoft besloot op het laatste moment een belangrijk onderdeel van deze functionaliteit alleen toe te voegen aan Visual Studio 2000. Dit is een voornamelijk betaalde ontwikkeltool voor Windowsapplicaties. De ontwikkelaars-community had echter verwacht dat deze functionaliteit voor .NET 6 juist aan de bekende open-source ontwikkeltool Visual Studio Code, dat meerdere soorten applicaties ondersteunt, werd toegevoegd. Daardoor kwamen zij in opstand tegen de beslissing. Ze werden ook gesteund door medewerkers van Microsoft zelf

Terugdraaien

Deze opstand heeft er nu toe geleid dat de techgigant bakzeil heeft moeten halen en de beslissing heeft moeten terugdraaien. De techgigant heeft toegegeven dat het een ‘vergissing’ heeft gemaakt. De techgigant omschrijft de vergissing als een technische fout in plaats van een zakelijke beslissing en dat het niet een reactie van de open-source community heeft afgewacht waarvoor excuses worden aangeboden. Microsoft geeft nu aan dat de Hot Reload-functionaliteit in de nieuwe editie van de .NET 6 SDK weer volledig beschikbaar is.

Meer onrust rondom .NET

Het incident rondom de Hot Reload-functionaliteit zou trouwens niet op zichzelf staan. Al langere tijd is het onrustig in de .NET community en vooral rond de overkoepelende gebruikersorganisatie .NET Foundation. De gebruikersorganisatie staat de laatste tijd flink onder druk omdat ontwikkelaars vinden dat Microsoft enorme invloed heeft binnen de organisatie en de techgigant te veel privileges heeft. Dit verslechtert volgens veel ontwikkelaars de onafhankelijkheid en de transparantie van de organisatie.