Ontwikkelaars hebben het afgelopen jaar sneller aan hun projecten kunnen werken en zo sneller de benodigde code kunnen opleveren.

Uit onderzoek van GitHub blijkt dat ontwikkelaars hun doelen weer sneller wisten te bereiken. Hierbij maakte het niet uit op welke manier en waar zij hun werkzaamheden uitvoerden. Uit het onderzoek kwam naar voren dar ontwikkelaars gestaag blijven doorwerken en code genereren, hun projecten hebben weten te versnellen en met elkaar blijven samenwerken. Dit ondanks dat de pandemie van invloed blijft op hoe wordt gewerkt.

Doelen sneller bereikt

GitHub concludeert dat code-doelstellingen sneller worden bereikt. Ontwikkelaars kunnen steeds meer over efficiëntere review-frameworks beschikken en coderen tot maar liefst 87 procent sneller door hergebruik van code en toolchains.

Ook wordt vaker automatisering toegepast. Automatisering maakt het mogelijk het aantal merged pull requests op GitHub met 36 procent te laten toenemen en het aantal merge timeframes met 33 procent te beperken.

De meest gebruikte programmeertalen zijn Python en Java.ook TypeScript is zeer populair.

Automatisering belangrijk voor groei productiviteit

De onderzoekers keken ook naar hoe programmeurs het afgelopen jaar hun werkzaamheden uitvoerden. Vooral gebeurt dit op afstand of in een hybride vorm. De ondervraagde ontwikkelaars verwachten in groten getale dat dit wel zo zal blijven.

In hun werkzaamheden op afstand worden zij vooral geholpen door goede documentatie en automatisering. Volgens GitHub helpen goed onderhouden Read-Me’s, richtlijnen en repositories tot 50 procent meer productiviteit.

Meer automatisering helpt de productiviteit met 43 procent te verhogen in ontwikkelomgevingen voor proprietary software. Voor het ontwikkelen van open-source software helpt automatisering de productiviteit met 27 procent te verhogen. Automatisering leidt daarnaast ook tot betere cijfers als het gaat om het reduceren van problemen.

Mentorschappen en coaching eveneens belangrijk

Verder constateerden de onderzoekers dat ontwikkelaars vooral zijn gebaat bij mentorschappen en leuk meewerkende communities. Vooral geldt dit voor open-source ontwikkelaars. Zij gaven aan dat hun productiviteit met 46 procent toenam door mentorschappen en coaching.