2min

GitHub heeft onlangs GitHub Projects algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze tool is het mogelijk planningen direct in de werkzaamheden van ontwikkelingsteams te integreren en aan te passen.

Plannen en tracken zijn voor ontwikkelingstrajecten heel belangrijk om de vaart in de processen te houden. Planningstools die een bepaalde ontwikkelingsgedachte ‘hard’ vastleggen zijn vaak te specifiek of niet al te flexibel als het gaat om het doen van aanpassingen.

Het nu algemeen beschikbare GitHub Projects moet hierin verandering gaan brengen. De tool, gebouwd op de technologie van GitHub Issues, moet planning direct integreren in de werkzaamheden van ontwikkelingsteams in een GitHub-omgeving. De planning kan zich op deze manier direct aanpassen aan wat ontwikkelaars nodig hebben.

Functionaliteit

De tool is eigenlijk een soort spreadsheet waar met project tables de mogelijkheid bestaat issues en verzoeken te filteren, te sorteren en op te roepen. Dit onder andere op basis van status, prioriteit, en uitvoerende ontwikkelaar.

Daarnaast helpt de tool met het toewijzen van prioriteiten, ontwikkelaars, OKR’s, reviewers, QA stages en andere zaken. Dit gebeurt met een type system dat zichzelf automatisch aanpast aan de processen en workflows van gebruikers.

Met deze informatie en chart-overzichten, onder meer via de meegeleverde project board en aanpasbare velden, kunnen ontwikkelaars de voortgang van sprints volgen, bepaalde eigenschappen plannen of een grote release beheren.

Automatisering

Daarnaast kunnen ontwikkelaars met behulp van meegeleverde workflows en API’s ook automatisch spreadsheets met problemen updaten en statusrapporten genereren. Dit met behulp van robots die zoveel mogelijk onderdelen van het administratieve proces rondom softwareprojecten administreren. Ontwikkelaars kunnen zich zo meer richten op de belangrijke zaken voor het in de gaten houden van de voortgang van projecten.

Toekomstige mogelijkheden

GitHub gaat in de komende kwartalen nog meer functionaliteit aan GitHub Projects toevoegen. Toekomstige functionaliteit omvat onder meer zogenoemde parent-child-, duplicate-, depend on- en block relationships-mogelijkheden voor issues. Deze functionaliteit moet iedereen in een ontwikkeltraject op het juiste pad houden.

Verder wordt de komende tijd nieuwe automatiseringsfunctionaliteit toegevoegd met bijvoorbeeld custom triggers, ‘conditionals’ en action logic. Ook komt er een nieuwe layout voor de timeline van projecten. Deze layout geeft een overzicht van onder meer het werk per team, initiatieven of een productlijn. Ook wordt GitHub Projects bruikbaar via mobiele devices.

Tip: GitHub maakt AI-tool Copilot algemeen beschikbaar