5min Devops

Driekwart ontwikkelaars laat AI-codeerassistent (nog) links liggen

Driekwart ontwikkelaars laat AI-codeerassistent (nog) links liggen

AI vult de programmeur aan in een kwart van de organisaties, terwijl twee derde het in de toekomst nog zal implementeren. Volgens GitLab is daar maar één conclusie uit te trekken: “AI in software-ontwikkeling is een blijvertje.”

In de laatste jaarlijkse survey van DevSecOps-platform GitLab werd gevraagd naar de houding en implementatie van bedrijven ten opzichte van ontwikkelen met behulp van een AI-assistent. Dat is een voordehandliggend onderwerp gezien er steeds meer generatieve AI-oplossingen bestaan gericht op programmeurs. Het veld is het laatste jaar flink uitgebreid vanaf GitHub Copilot en Google Project IDX, Meta Code Llama en StableCode LLM zagen het levenslicht.

In feite is het ook mogelijk om met ‘algemene’ generatieve AI-tools aan de slag te gaan als ontwikkelaar, maar de correctheid van die uitkomsten zijn vaak twijfelachtig. Al zijn de opossingen die aangeboden worden op codeerplatformen ook lang niet perfect en zijn plagiaat en het genereren van foutieve code nog veelvoorkomend.

Lees ook: ChatGPT schrijft in de helft van de gevallen incorrecte, maar overtuigende code

Verbeteringen verlopen langzaam

Bedrijven zullen de hele opkomst van deze tools nauwlettend in de gaten hebben gehouden en een kwart besloot deze tools dan maar te gebruiken als aanvulling op het werk van de programmeur. Zo blijft de controle van de ontwikkelaar in ieder geval aanwezig.

Twee derde van de bedrijven zegt dan weer de implementatie van de tools op de planning te hebben staan en dit ergens in de komende drie jaar te implemeteren. Wellicht wachten zij tot de grootste kinderfouten uit de tools werden gefilterd. Op dit vlak zijn er al kleine stappen gezet. Zo heeft GitHub zijn AI-assistent Copilot al slimmer gemaakt door de assistent een waarschuwing te laten sturen aan de ontwikkelaar wanneer het code plagieert. Echter is de tool wel sinds juni 2022 beschikbaar en duurde het bijna een jaar voordat deze verbetering kwam. Verbeteringen komen dus, maar enorm snel lijkt het momenteel allemaal niet te gaan.

AI biedt hulp bij verschillende taken

De ontwikkelaars die generatieve AI wel reeds gebruiken in hun werk, blijken in veel gevallen ook nog weg te blijven van het meer risicovolle gebruik waarin de assistent zelf code genereert. 36 procent van de respondenten gaf aan generatieve AI voor dit doeleinde in te zetten.

Meer voorkomend was het gebruik van de AI-assistent voor het controleren van code (62 procenten). Al geeft maar 36 procent aan dat de AI deze taak uitvoert voordat de ontwikkelaar zelf al naar de code heeft gekeken.

Ontwikkelaars zijn alleen zelf ook niet hele dagen bezig met het schrijven van code. In het onderzoek geven de respondenten aan ongeveer een kwart van hun tijd te spenderen aan het schrijven van code. Het takenpakket is gevarieerd en de AI-assistent mag taken uit dit gevarieerde takenpakket overnemen.

AI blijft (tot ongenoegen van ontwikkelaars)

Ondanks dat veel bedrijven nog wat terughoudend zijn, kom de AI-codeerassistent vroeg of laat binnen in het bedrijf. Het rapport ziet dan ook dat er een toekomst is voor generatieve AI in ontwikkelingsplatformen: “Als er één onontkoombare conclusie uit de enquêtegegevens valt, is het dat AI in de softwareontwikkeling niet meer weg te denken is.”

Zitten ontwikkelaars alleen zelf te wachten op deze evolutie? Rond het gebruik van generatieve AI in software-ontwikkeling blijken er onder de respondenten toch nog heel wat bezorgdheden. De grootste bezorgdheid lag erin dat AI ontwikkelaars overbodig maakt of ervoor zorgt dat er minder ontwikkelaars gezocht worden. 29 procent van de respondenten was het hierover eens.

Bijna de helft van de respondenten geeft verder aan te vrezen dat AI-gegenereerde code niet auteursrechtelijk beschermd zal worden. Bijna 40 procent vreest dat het in huis halen van een AI-codeerassistent gelijk staat aan het in huis halen van beveiligingsrisico’s. Dezelfde redenering zorgde er ook al voor dat driekwart van de bedrijven ChatGPT uit het bedrijf weert.

Ontwikkelaars vragen om opleidingen

Wat de vrees voor deze tools mogelijks al kan wegnemen zijn opleidingen rondom het gebruik van een AI-codeerassistent in een zakelijke omgeving. Ontwikkelaars vragen ook zelf om deze opleidingen, want 81 procent geeft aan dat er meer training nodig is over het gebruik van AI in de werkplek.

Dat kan mogelijk de angst rondom de tools temperen, maar de menselijke controle zal altijd blijven bestaan, zegt GitLab: “AI kan mogelijk sneller code genereren dan een menselijke ontwikkelaar, maar een menselijk teamlid moet verifiëren dat de door AI gegenereerde code vrij is van fouten, beveiligingsproblemen of auteursrechtproblemen voordat deze in productie gaat.”

GitLab haalt deze bevindingen uit een survey die ongeveer 5.000 personen wereldwijd met succes bereikte. Een duidelijke meerderheid van de respondenten was mannelijk (71 procent) en tussen de 18 en 34 jaar (51 procent). De profielen waren meer verspreid, maar de meerderheid van de deelnemers is software-ontwikkelaar of engineer.

De omarming van generatieve AI door ontwikkelaars is dus voorzichtig in opmars. Ontwikkelaars zijn wel nog bezorgd om deze evolutie en vrezen voor hun job en beveiligingsrisico’s. Toch blijkt de AI-tool een oplossing te zijn die ontwikkelaars op veel vlakken van hun job kan ondersteunen. Om de introductie goed te laten verlopen en de zorgen van ontwikkelaars weg te nemen, vragen ontwikkelaars aan bedrijven om te investeren in training.