2min

Bedrijven moeten ontwikkelaars meer tijd geven om certificaties en trainingen te volgen om de snel veranderende technologie te kunnen bijbenen. Ook moeten zij hiervoor meer geld beschikbaar stellen, besluit het onderzoek van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Volgens het onderzoek van de belangen- en standaardiseringsorganisatie voor cloudtechnologie verandert (cloud)technologie razendsnel en moeten ontwikkelaars zich constant blijven certificeren, trainen en nieuwe skills ontwikkelen. Voor bedrijven is het daarom belangrijk dat zij over goed geschoold personeel beschikken.

Certificering en training helpen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ontwikkelaars baat hebben bij certificaties en trainingen om hun vaardigheden te verbeteren. Een duidelijke meerderheid (86 procent) van de ondervraagde ontwikkelaars geeft aan dat zij via certificaties en trainingen hun technische vaardigheden verbeterden. Iets meer dan driekwart geeft aan dat certificaties en trainingen ook hun werkvertrouwen verbeterden.

De belangrijkste voordelen van het voltooien van een CNCF-cloudtraining en certificering.

Iets meer dan de helft geeft aan dat certificaties en trainingen hielpen bij het krijgen van een nieuwe baan. Meer dan 65 procent geeft aan dat certificaties en trainingen hielpen meer plezier uit hun werk te halen.

Wel belemmeringen

Een meerderheid van de respondenten geeft echter wel aan dat het steeds moeilijker wordt alle technologische ontwikkelingen bij te houden. Bedrijven zouden die nood echter niet inzien en ontwikkelaars belemmeren certificaties en trainingen te volgen. Dit heeft op termijn natuurlijk gevolgen, zoals een gebrek aan goed opgeleide medewerkers.

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat hun bedrijven te weinig tijd geven voor het kunnen volgen van certificaties en trainingen. Eenzelfde percentage geeft ook aan dat bedrijven hiervoor niet willen betalen.

Een staafdiagram dat het percentage mensen weergeeft dat de CNCF-certificeringen heeft voltooid.

Een grote meerderheid geeft bijvoorbeeld aan dat zij door de kosten de afgelopen twee jaar geen certificaties hebben behaald. Daarnaast geeft 43 procent aan dat te weinig tijd een reden was voor het niet kunnen behalen van certificaties. Ook voor het volgen van trainingen gelden geld en tijd als de meest aangegeven belemmeringen.

Ontwikkelaars willen daarom graag dat bedrijven meer tijd vrijmaken voor het volgen van trainingen en ook vaker de kosten overnemen voor hun certificatie en training.

Lees ook: Driekwart ontwikkelaars laat AI-codeerassistent (nog) links liggen