Medewerkers vinden cybersecurity-trainingen op dit moment belangrijker dan alle andere IT-trainingen. Dat blijkt uit onderzoek van IT-opleider Pluralsight. Wel hebben medewerkers vaak te weinig tijd om een training te volgen.

Medewerkers geven in groten getale de voorkeur aan het verbeteren van hun vaardigheden op het gebeid van cybersecurity, zo blijkt uit het jaarlijkse State of Upskilling Report 2022 van de IT-trainingsaanbieder.

Hoewel de ondervraagde medewerkers aangeven dat zij op veel IT-terreinen over voldoende kennis beschikken, kan het natuurlijk altijd beter. Volgens de respondenten is cybersecurity op dit moment het belangrijkste gebied waarin zij hun vaardigheden willen verbeteren. In 2021 eindigde cybersecurity nog op gelijke hoogte met het vergaren van meer kennis over cloud computing. Naast security en cloud computing vinden medewerkers het ook belangrijk dat zij hun vaardigheden voor data storage en de kennis over netwerkinfrastructuur verbeteren.

De onderzoekers geven aan dat het het huidige geopolitieke klimaat de belangrijkste reden voor medewerkers is om hun securityvaardigheden te willen verbeteren. Blijkbaar zien medewerkers in dat security tegenwoordig absoluut belangrijk is.

Barrières voor het doen van trainingen

Uit het rapport blijkt helaas ook dat niet alle medewerkers echt trainingen doen. Er zijn een groot aantal redenen die hen tegenhouden daadwerkelijk bij te leren op een IT-specifiek terrein. De belangrijkste reden is dat zij te druk zijn met andere activiteiten en daardoor geen tijd hebben trainingen of cursussen te volgen.

Daarnaast speelt het ontbreken van een budget voor trainingen een rol en leidt de werkomgeving te veel af voor het volgen van een opleiding. Andere bezwaren zijn dat werkgevers liever extra personeel aannemen dan het bestaande personeel bij te scholen.

Ook is er geen toegang tot de noodzakelijke tools, materialen en leertechnieken. Daarnaast blijkt dat werknemers in Noord-Amerika meer bezwaren hebben voor het volgen van trainingen en cursussen dan hun collega’s in de EMEA-regio.

Trainingen belangrijk voor trouw aan werkgever

Verder blijkt uit het onderzoek dat het volgen van trainingen en cursussen voor het verbeteren van de IT-vaardigheden een belangrijke motivatie is voor het blijven werken bij de huidige werkgever. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat het kunnen volgen van vaardigheidstrainingen belangrijk is bij de keuze voor een werkgever. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat het ontbreken van voldoende training een reden was om een nieuwe werkgever te overwegen.

Tip: Onderzoek: nieuwe tools en beveiligingsmaatregelen vaak contraproductief