1 min

De programmeertaal Objective-C heeft volgens onderzoek van JetBrains zijn langste tijd gehad. Het gebruik is van alle programmeertalen het laagst en ontwikkelaars zijn van plan in 2024 het helemaal niet meer te gebruiken. JavaScript is de populairste programmeertaal.

Uit het onderzoek van JetBrains blijkt dat slechts 2 procent van alle respondenten Objective-C het afgelopen jaar heeft gebruikt. Reden voor het verdwijnen van de het gebruik van de Apple-programmeertaal is dat ontwikkelaars nu de nieuwere Swift-taal van Apple gebruiken. Ook gebruiken ontwikkelaars steeds vaker cross-platformtalen, zoals Kotlin en Dart, om applicaties geschikt te maken voor bijvoorbeeld iOS.

Een paars staafdiagram met cijfers erop.

Uit het onderzoek bleek ook dat JavaScript de meest populaire programmeertaal is, gevolgd door Python en HTML/CSS. Ontwikkelaars willen het komend jaar vooral vaker Rust gaan gebruiken, gevolgd door Go, TypeScript en Kotlin.

Gebruik van AI-tooling

De onderzoekers van JetBrains constateerden verder dat veel ontwikkelaars generatieve AI-tools zijn gaan gebruiken. Zo gebruikt 77 procent van de respondenten nu ChatGPT van OpenAI en gebruikt 46 procent GitHub Copilot.

Een screenshot van een website die het percentage mensen laat zien dat sociale media gebruikt.

Ontwikkelaars gebruiken deze tools vooral voor het stellen van algemene vragen over softwareontwikkeling via normale taal, gevolgd door het genereren van code en het genereren van codecommentaren en -documentatie. AI-tools worden het minst gebruikt voor het genereren van zogenoemde commit-berichten.

Tip: Waarom programmeertaal Rust steeds populairder wordt