2min

Het ministerie van Economische Zaken heeft enkele dagen geleden het Besluit Eindapparaten gepubliceerd in het Staatsblad. De naam van dit besluit klinkt wellicht niet zo heel erg spannend, maar de inhoud ervan is dat wel. Althans, als je niet tevreden bent met het modem/de modemrouter die je van je provider krijgt. In het Besluit wordt specifieker dan het geval was in Artikelen 14 t/m 17 van het Besluit Randapparaten en Radioapparaten 2007 (die worden vervangen door dit Besluit) uiteengezet wat wordt bedoeld met vrij routerkeuze. Dit is een gevolg van een in 2014 aangenomen Europese richtlijn, die de markt voor telecommunicatie-eindapparatuur verder open wil gooien, wat de concurrentie ten goede moet komen.

Met het besluit worden aanbieders van ‘openbare telecommunicatienetwerken’, dus ook providers zoals Ziggo en KPN, verplicht om de technische specificaties van hun aansluitpunten te publiceren. Dit moet gebeuren voordat er diensten aan het publiek beschikbaar gesteld worden. Op deze manier krijgt de klant de keuze of hij het aanbod van de provider accepteert, of dat hij liever een zelf aangeschaft apparaat gebruikt. De providers moeten het aansluiten van zogeheten eindapparaten (zoals modems) die voldoen aan de door de provider zelf gepubliceerde specificaties en voldoen aan de in het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016 en het Besluit radioapparaten 2016 gestelde eisen, mogelijk maken. Onderdeel van die eisen is bijvoorbeeld dat het een officieel voor de EU goedgekeurd apparaat is (en dus een CE-keurmerk heeft).

In de praktijk betekent het besluit dus onder andere dat je een DOCSIS 3.1-modem of -modemrouter (waar Ziggo op dit moment bijvoorbeeld gebruik van maakt of gaat maken) gewoon aan moet kunnen sluiten op het netwerk van Ziggo, ongeacht of dat van Ziggo afkomstig is. Ook als je nu ADSL/VDSL van bijvoorbeeld KPN hebt, ben je niet meer gebonden aan de Experia boxen van deze provider.

Zeker als je wat meer belang hecht aan de prestaties en configuratiemogelijkheden van je modemrouter, is vrije routerkeuze goed nieuws. Daar stonden en staan de apparaten van de providers nu niet bepaald om bekend. Hou er wel rekening mee dat het installeren van je eigen modemrouter waarschijnlijk ten koste zullen gaan van de openbare hotspotfunctionaliteit die je nu bij meerdere providers geleverd krijgt.

De Autoriteit Consument en Markt zal gaan toezien op naleving van het Besluit. Let wel, in Artikel 15 van het oude Besluit Randapparaten en Radioapparaten 2007 stond ook al de volgende passage: “Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk zorgt er voor dat randapparaten die voldoen aan de voorschriften, bedoeld in artikel 5, op daartoe geschikte netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten.” In essentie verandert er niet zo heel veel dus, alleen is alles nu duidelijker geformuleerd, ook met betrekking tot het openbaar maken van de specificaties. Dat maakt het eenvoudiger voor derde partijen en eindgebruikers om eigen modemrouters te ontwikkelen en gebruiken. Dit Besluit kan dus behoorlijk grote gevolgen hebben voor de providers.