Bosch gaat luchtkwaliteit in smart cities monitoren met Intel IoT-architectuur

Bosch gaat luchtkwaliteit in smart cities monitoren met Intel IoT-architectuur

Bosch heeft een nieuw systeem gelanceerd waarmee ze de luchtkwaliteit in “smart cities” kunnen monitoren, via speciale software en sensoren. De verzamelde data kan vervolgens realtime gedeeld worden met de lokale overheid, om zo het klimaatbeleid van de stad hierop aan te passen. 

Het Bosch Air Quality Micro Climate Monitoring System (MCMS) kan variabelen die de luchtkwaliteit bepalen snel en accuraat meten. Naast temperatuur, vochtigheid en zonkracht, worden ook zogenaamde “microklimaat” variabelen gemeten. Het gaat dan vooral om luchtvervuilende stoffen die smog kunnen veroorzaken zoals fijn stof, koolstofmonoxide en dioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en ozon. Bosch heeft gebruikt gemaakt van Intel’s Wind River Helix Device cloud voor Internet of Things (IoT) oplossingen, dat speciaal is gebouwd voor grootschalige toepassingen. Dit nieuwe systeem is bestendig voor alle mogelijke klimaten, en kan zowel draadloos als bedraad metingen verrichten. Dit geldt ook voor de sensoren, deze kunnen via WiFi en het mobiele netwerk draadloos worden gekalibreerd.

Bosch luchtkwaliteit Intel

De data komt via het MCMS van Bosch 24/7 realtime binnen in een dashboard, waarmee data-analyses en voorspellingen uitgevoerd kunnen worden. Lokale overheden van smart cities kunnen deze data vervolgens gebruiken voor legio maatregelen. Zo kunnen plaatsen waarop de luchtkwaliteit ondermaats is eenvoudig in kaart worden gebracht en worden de effecten van strengere klimaatregels snel inzichtelijk. De verzamelde data is niet alleen interessant voor beleidsmakers, ook voor burgers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit. Via het systeem kunnen zij meldingen krijgen over de luchtkwaliteit in recreationele gebieden zoals parken of preventief worden geadviseerd om plaatsen te mijden wegens eventuele gezondheidsrisico’s.

Bosch en Intel geven hiermee antwoord op een onderzoek van de World Health Organization, waaruit blijkt dat 92 procent van de totale bevolking geen toegang heeft tot “schone” lucht. Dit heeft zowel een effect op de leefbaarheid in steden, als op de gezondheid van haar bewoners.