Google heeft vandaag het project PAIR aangekondigd. Daarbinnen kijken onderzoekers naar de relatie van mensen en kunstmatige intelligentie en hopen ze die te verbeteren. De bedoeling is om vooral de manier waarop we er gebruik van maken opnieuw vorm te geven.

Dat meldt het bedrijf vandaag in een blogpost. PAIR is een afkorting die staat voor the People + AI Research Initiatieve. Het doel is om te kijken naar de ‘menselijke kant’ van AI, specifiek de relatie tussen gebruikers en technologie. Niet alleen moeten de experts die hieraan verbonden zijn er uitgebreid onderzoek naar doen, maar ook open source tools ontwikkelen voor andere kenners.

Het onderzoek van PAIR is volgens Google verdeeld in drie gebieden, gebaseerd op de verschillende behoeften die mensen hebben:

  • Onderzoekers: AI wordt gemaakt door mensen. De vraag is hoe het makkelijker kan worden gemaakt voor ontwikkelaars om machine learning systemen te bouwen. Ook moet gekeken worden naar de manier waarop ze daarover kunnen leren en welke praktische gereedschappen nodig zijn hiervoor.
  • Domeinexperts: AI kan mensen die op bepaalde vakgebieden werken helpen bij het uitoefenen van hun werk. Google wil onder meer kijken naar de manier waarop computers doctoren, technici, ontwerpers, boeren en musici kunnen ondersteunen.
  • Alledaags gebruik: Een belangrijke vraag die Google zich ook stelt, is hoe ervoor gezorgd kan worden dat iedereen kan genieten van de doorbraken in AI. De vraag is of de technologie achter AI als het ware gedemocratiseerd kan worden.

Google is niet het enige bedrijf dat onderzoek naar deze kanten van kunstmatige intelligentie doet. Ook het Ethics and Governance of Articifial Intelligence Fund is druk bezig met dit soort werk, en wordt mede ondersteund door het MIT Media Lab en het Berkman Klein Center for Internet & Society van Harvard University. Ook werd vorig jaar het Partnership on AI aangekondigd, waarbinnen bedrijven als Amazon, Facebook, IBM, Microsoft en Google samenwerken aan de veilige ontwikkeling van kunstmatiger intelligentie.