Samsung heeft een nieuw product gelanceerd met de naam Samsung ARTIK Cloud Monetization, het is een nieuwe dienst die fabrikanten in staat stelt om geld te verdienen aan het dataverbruik van IoT-producten. Een zeer slimme en innovatieve oplossing. Of het ook gaat werken is helemaal afhankelijk van hoe de eindgebruiker hierop gaat reageren. Waarschijnlijk zullen voornamelijk de grootverbruikers worden geconfronteerd met extra kosten.

Veel fabrikanten van Internet of Things-producten maken slimme apparaten die met de cloud communiceren om een goede ervaring te bieden. In sommige gevallen dienen deze producten ook weer met andere producten te communiceren. Soms direct, maar vaak ook via koppelingen die in de cloud worden gelegd. Het resultaat is dat de fabrikanten van deze IoT-producten een compleet cloudplatform moeten bouwen en deze communicatie mogelijk moeten maken. De rekening van het cloudplatform ligt bij de fabrikant en die moet dat weer in zijn verkoopprijs van het product zien te verwerken.

Uiteindelijk is het de vraag of dat model haalbaar blijft, of dat fabrikanten er voor gaan kiezen om de ondersteuning van producten snel af te bouwen. Stel dat een fabrikant een ontzettend succesvol product heeft dat jarenlang gebruikt wordt, maar in de jaren daarna geen succesvolle producten meer op de markt weet te brengen, moet het wel jarenlang de kosten van een cloudplatform dragen, zonder dat daar nog additionele inkomsten tegenover staan.

Samsung heeft daar nu een oplossing voor bedacht met de Samsung ARTIK Cloud en de Samsung ARTIK Cloud Monetization service. Met de Samsung ARTIK Cloud hoeft een fabrikant geen eigen cloudplatform meer te bouwen maar kan het dit volledig uitbesteden aan de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het grote voordeel is daarnaast ook dat er geen eigen silo wordt gebouwd, maar dat de data ook beschikbaar kan worden gesteld aan andere IoT-toepassingen die gebruik maken van de ARTIK Cloud. Voor het gebruik van de ARTIK Cloud moet echter wel betaald worden door de fabrikanten, waardoor het kostenaspect nog steeds aanwezig is.

Met de Samsung ARTIK Cloud Monetization service wordt daarmee nu een oplossing geboden. De fabrikant kan namelijk bepalen hoeveel berichten per eindgebruiker gratis kunnen worden uitgewisseld per dag. Wil de eindgebruiker meer berichten kunnen uitwisselen, dan moet deze daarvoor betalen. Voor de fabrikanten kost het uitwisselen van 1 miljoen berichten zo’n 15 dollar. Daarmee zijn de kosten al bijzonder laag, dus ook voor de eindgebruiker zal het niet heel duur worden. Als de eindgebruiker ervoor kiest om te betalen, dan verdient Samsung hier wat aan, maar ook de fabrikant die het product heeft ontwikkeld en zijn cloudplatform heeft uitbesteedt aan de ARTIK Cloud. Mocht deze dus een zeer populair product hebben, waarbij veel gebruikers ervoor kiezen om te betalen, dan kan een fabrikant zelfs winst maken op het gebruik van de ARTIC Cloud.

Daarmee is niet alleen het businessmodel van de fabrikant een stuk gezonder, maar ook de kans dat een fabrikant een product jarenlang blijft ondersteunen een stuk groter. Zolang een product geld oplevert of vrijwel niets kost zal het ondersteunde cloudplatform ook in de lucht blijven.

Samsung gaat in zijn aankondiging nog een stuk verder en stelt dat fabrikanten zelfs hardware as a service zouden kunnen aanbieden, waarbij de eindgebruiker dus niet betaald voor de hardware, maar voor de complete dienst en het gebruik daarvan.