Naar nu bekend is geworden heeft het Duitse hooggerechtshof de Europese wetgeving op gebied van copyright nader geïnterpreteerd. De belangrijkste conclusie is dat zoekmachines niet aansprakelijk zijn voor het schenden van copyright op afbeeldingen. Dit geldt ook wanneer zij afbeeldingen (zogenaamde thumbnails) van illegale content weergeven als zoekresultaat. Het Duits hooggerechtshof borduurde voort op de eerdere uitspraak GS Media vs. Sanoma Groep.

Hoe heeft het Duitse hooggerechtshof het copyright geïnterpreteerd?

Om de discussie te begrijpen is het goed om de casus kort te schetsen. Google verzorgde de zoekmachines op de website van AOL in Duitsland in 2009. Perfect 10 is een zgn. adult website die in het bezit is van de copyrights op de afbeeldingen van diverse modellen. Gebruikers van die website hebben afbeeldingen gedownload en illegaal op andere sites gepost. Deze illegale posts werden als zoekresultaat getoond op de site van AOL Duitsland. Hierop is Perfect 10 gaan procederen en uiteindelijk heeft het Duitse hooggerechtshof nu de Europese wetgeving op dit punt nader geïnterpreteerd. Deze interpretatie heeft ertoe geleid dat er volgens Europees recht geen sprake is van copyright-schending als een zoekmachine illegaal materiaal vertoont.

De Europese regelgeving op dit punt is eerder uitgelegd in de zaak GS Media vs. Sanoma Groep. GS Media is het moederbedrijf achter geenstijl.nl. Geenstijl.nl had zonder toestemming fotomateriaal voor een in Playboy te verschijnen naaktreportage van Britt Dekker gelinkt. Wanneer er specifiek gelinkt wordt naar bepaalde content en die link een commercieel doel heeft mag volgens het Hof verwacht worden dat de linkende partij het copyright onderzoekt. Geenstijl werd dan ook aansprakelijk geacht.

Voor zoekmachines ligt dat klaarblijkelijk anders. Het Hooggerechtshof is van oordeel dat wanneer er machinaal en willekeurig grote hoeveelheden Links worden verzameld er geen onderzoeksplicht op de zoekmachine rust. Die plicht rust bij de plaatser(s). De presentatievorm (thumbnail in plaats van tekst) doet daar niet aan af. Daarnaast is het algemeen belang van goed functionerende zoekmachines dermate groot dat de zoekmachines niet kunnen worden belemmerd door een dergelijke verantwoordelijkheid.

Google wilde niet reageren op de uitspraak aangezien zij geen rechtstreekse partij is in deze. Van andere partijen is de reactie nog niet bekend.