Zusterbedrijf Google richt ethiek- en maatschappijcommissie voor AI op

Om een toekomst waarin kunstmatige intelligentie (AI) de macht overneemt van de mensheid te voorkomen heeft DeepMind, een AI-onderzoekseenheid van Alphabet, een speciale commissie in het leven geroepen. Deze groep heet DeepMind Ethics & Society en zal zich logischerwijs bezighouden met de impact van AI op de maatschappij en ethiek.

In een blogbericht wordt het initiatief toegelicht. Daarin valt te lezen dat de commissie van mening is dat de ontwikkeling van AI belangrijke en complexe vragen met zich meebrengt. De impact op de samenleving, en daarmee op ieders leven, mag volgens de groep niet losgelaten worden. Voordelen en bescherming tegen kwaad moet voor gestreden worden en vanaf het begin naar ontwikkeld worden, zo valt te lezen in de aankondiging.

Daarmee lijkt DeepMind Ethics & Society wat weg te hebben van de uitlatingen die Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk regelmatig doet. Hij schetst een toekomstbeeld waarin door te weinig controle over AI de mensheid zal gaan dienen voor robots in plaats van de robots voor de mensen. Zo’n idee is vergelijkbaar met wat er te zien is in de bekende filmreeks Terminator.

Rol maatschappij

Toch is het moeilijk om een dergelijke controle over AI te behouden, zo benadrukt het blog. Dat is op zich niet zo heel gek aangezien AI dus het vermogen heeft om zichzelf steeds slimmer te maken. DeepMind Ethics & Society zal dan ook kijken naar de impact op de echte wereld van AI met als doel om technologen ethiek in de praktijk toe te laten passen en de maatschappij het potentieel effect van AI te laten begrijpen.

Vooral het laatste punt zal een belangrijke rol spelen, verwacht de commissie. De maatschappij kan namelijk de koers van de ontwikkeling van de technologie bepalen, zodat iedereen er zijn voordeel uit haalt. Verschillende externe adviseurs zullen deel uitmaken van DeepMind Ethics & Society. Onder andere Jeffrey Sachs (VN Sustainable Development Solutions Network) en Nick Bostrom van de Oxford University’s Future Humanity Institute en Strategic Artificial Research Centre sluiten zich aan.