2min

Tags in dit artikel

,

Sommige merken hebben een dermate groot bereik en overredingskracht, dat ze door fabrikanten graag op hun producten gezet worden. Voor Kodak geldt dat ook zeker nog altijd, ook al is dat bedrijf sinds het bankroet uit 2012 bij lange na niet meer de gigant die het in de vorige eeuw was. Na 2012 zijn bepaalde bedrijfsonderdelen verzelfstandigd, maar nog wel de Kodak-naam blijven gebruiken. Kodak Alaris (fabrikant van scanners en informatiemanagementsoftware) is hier een voorbeeld van. Tijdens een recent gesprek dat we hadden met vertegenwoordigers van dat bedrijf, werd ons verteld dat men langzaam maar zeker afstand gaat doen van het gebruik van ‘Kodak’. 

Je zal het bedrijf dus meer en meer aangeduid zien gaan worden als Alaris. Volgens Gregoire de Clercq, Marketing Director EAMER bij Kodak Alaris, is dit een beslissing geweest vanuit henzelf. Het bedrijf wordt nergens toe gedwongen. De voornaamste reden voor het langzaam maar zeker laten vallen van de naam Kodak is dat Alaris inmiddels volwassen genoeg is. De relatie met het grote Kodak hoeft niet meer benadrukt te worden. Alaris wil gewoon graag als zelfstandig merk door. Op zich is dat geen gekke gedachte natuurlijk. Het bedrijf is immers in de praktijk ook volledig zelfstandig van Kodak.

Focus

Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat een dergelijke beslissing voortkomt uit een wens om te focussen op het eigen bedrijf, niet op een bedrijf waar het eigenlijk geen binding meer mee heeft. Daar komt bij dat je de naam Kodak tegenwoordig overal op tegenkomt. We hebben eerder dit jaar al eens een Kodak Ektra smartphone besproken bijvoorbeeld. Daarnaast kun je onder andere ook Kodak IP-camera’s kopen. Dat zijn kennelijk ook niet de producten waar (Kodak) Alaris haar spullen mee wil associëren. Overigens hebben we recent uit betrouwbare bron vernomen dat er geen vervolg lijkt te komen op de Ektra-smartphone.

Op de producten is de naamgeving al duidelijk veranderd. Vergelijk onderstaande foto van de ScanMate i1150WN maar eens met de foto bovenaan dit artikel, van de nieuwe S2080W:

Hoe ver en hoe snel de naamswijziging wordt doorgevoerd, is ons op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog staat op veel officiële zaken (visitekaartjes, website) nog gewoon ‘Kodak alaris’. Als het goed is wordt een en ander vanzelf duidelijk.