Afgelopen mei nam Apple Denise Young Smith aan, als vicepresident van diversiteit en inclusiviteit. Vandaag zijn voor het eerst sinds het bedrijf haar aannam cijfers vrijgegeven die laten zien hoe het hiermee staat. De gegevens gelden tot juli 2017.

Uit de cijfers blijkt dat de werknemersschare van Apple wereldwijd voor 32 procent uit vrouwen bestaat. Het bedrijf zegt er hard aan te werken om meer diversiteit naar zijn werknemersschare te brengen en neemt ook echt meer mensen van andere etniciteit aan.

Verdeling in de Verenigde Staten

Als we kijken naar de verdeling op etniciteit, is Apple in de Verenigde Staten nog altijd voor 54 procent blank (-2% t.o.v. vorig jaar). Verder is 13 procent van de werknemers Hispanic (+1%), 9 procent Afro-Amerikaans (gelijk gebleven), 21 procent van Aziatische afkomst (+2%), 3 procent multiraciaal (+1%) en 1 procent ‘overig’ (geen verandering).

Apple laat weten hard te werken aan de introductie van werknemers uit in de technologiesector ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. De helft van alle nieuwe personeelsleden komt uit een van die groepen, waarbij niet alleen naar etniciteit, maar ook naar het geslacht gekeken wordt. Verder zien we dat Apple vooral in de technischere banen minder niet-blanke mensen in dienst heeft.

Vooral mannen aan het roer

Op de werkvloer begint de verdeling bij Apple langzaamaan gelijker te worden. Maar er is nog een lange weg te gaan, vooral als we kijken naar het leiderschap. Wereldwijd is namelijk 71 procent van alle Apple-leidinggevenden man. Zoomen we weer in op de Verenigde Staten, blijkt 66 procent van de leidinggevenden blank. Slechts 3 procent is van Afro-Amerikaanse afkomst, 7 procent Hispanic en 1 procent multiraciaal.

Over de diversiteit binnen het leiderschap woedt een felle discussie bij Apple. De directeurs wijzen het versneld verbeteren van de diversiteit binnen het leiderschap af: “het is niet nodig of toepasselijk, omdat we al hebben laten zien dat we toegewijd zijn aan een holistische kijk op inclusiviteit en diversiteit en gedetailleerde informatie over onze initiatieven hieromtrent hebben vrijgegeven op apple.com/diversity.”

Apple is natuurlijk een groot bedrijf, met 130.000 werknemers wereldwijd en 83.000 in de Verenigde Staten, waar werknemers gewoonlijk lang blijven hangen. Daarvoor vinden veranderingen relatief langzaam plaats.