2min

De overheid gaat mogelijk stoppen met haar eigen Facebook-pagina’s. Aanleiding hiervoor is dat de data policies van moederbedrijf Meta risico’s opleveren voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit stelt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geeft Van Huffelen aan dat er in de afgelopen maanden in antwoord op Kamervragen een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd. In deze DPIA is onderzocht of er privacyrisico’s zijn voor burgers bij de gegevensverwerking op overheidspagina’s op Facebook. Denk aan risico’s rondom het gebruik van cookies en het vragen van toestemming.

Ook is bekeken hoe de aanbevelingen van Facebook aan burgers door een algoritme worden gedaan en of burgers goed kunnen begrijpen hoe hun gegevens worden verwerkt. Daarnaast is een Human Rights Impact Assesment (HRIA) uitgevoerd, waarin wordt gekeken of en welke invloed de datapraktijken van Facebook hebben op mensenrechten.

Veel aangetroffen risico’s

In de DPIA werden zeven hoge risico’s en één laag risico aangetroffen. Facebook zou gebruikers niet duidelijk informeren wat de organisatie met de persoonsgegevens van burgers op overheidspagina’s doet en hoe wordt bepaald welke berichten bezoekers te zien krijgen.

Ook gebruikt de social media-gigant tracking cookies op een misleidende manier. Gegevens over het bezoekgedrag van paginabezoekers worden verzameld zonder voldoende inzage in het gebruik van deze gegevens voor het tonen van gepersonaliseerde berichten, aanbevolen content en advertenties. Verder zijn er zorgen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en derde partijen.

De onafhankelijke HRIA-onderzoekers constateren dat het vanwege het gebrek aan inzicht in de algoritmes en de data die daarbij wordt gebruikt onmogelijk was om een volledige uitspraak te doen over de impact op mensenrechten. Wel zijn er manieren om deze impact te meten bij Facebook.

De staatssecretaris wil nu met Meta in gesprek. De Nederlandse overheid heeft ook een lijst met harde eisen bij de social media-gigant neergelegd om de risico’s bij Facebook-gebruik te beperken.

Stoppen met Facebook en alternatieven

Als de risico’s onvoldoende worden weggenomen, dan gaat de Nederlandse overheid stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s. De gevolgen hiervan worden op dit moment bestudeerd. De resultaten worden gepubliceerd in een inventarisatie die in het voorjaar van 2023 klaar moet zijn. Ook zullen dan alternatieven worden genoemd. De staatssecretaris stelt dat zij deze alternatieven belangrijk vindt omdat het bereik van overheidscommunicatie te allen tijde moet worden gewaarborgd.

Tip: Meta ontslaat werknemers voor het aannemen van steekpenningen